Aktuell debatt

Vecka 10: Sverige arbetar för jämställdhet utomlands men tappar på hemmaplan

Under veckan har det i samband med internationella kvinnodagen debatterats jämställdhet. Sveriges regering arbetar aktivt med förslag för att stärka jämställdheten, både nationellt och globalt. Samtidigt har Sverige tappat på vissa områden enligt EU:s jämställdhetsindex .
– Det är sådant som vi har svårt att ta till oss, för att vi tror att vi är bäst på jämställdhet i Sverige, säger genusforskaren Anneli Häyrén till DN.

Den internationella kvinnodagen har under veckan uppmärksammats i flera medier, både med fokus på situationen i Sverige och på kvinnors situation globalt. FN:s generalsekreterare Antonio Gutérres uttryckte i en debattartikel, publicerad av Aftonbladet, att ojämlikheten mellan kvinnor och män har förvärrats av pandemin och att flera framsteg för ökad jämlikhet har raderats. Han betonar att åtgärder måste riktas specifikt mot att förbättra kvinnors villkor när världens länder återhämtar sig efter pandemin, vilket också Världsbankens vd Mari Pangestu insisterar på i en intervju med Dagens Nyheter. Omvärlden rapporterar om Sveriges roll för global jämställdhet. Sverige arbetar tillsammans med fyra andra länder fram förslag på handlingsplaner för att stärka det globala jämställdhetsarbetet, vilka kommer att presenteras vid internationella jämställdhetskonferenser i Mexiko och Paris i år.

Samtidigt har röster höjts om jämställdheten på hemmaplan. I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars släppte Sveriges kvinnolobby rapporten ”Kvinnor i Sverige 2021” om hur Sverige efterlever FN:s kvinnokonvention inom områdena arbetsmarknad, utbildning, hälsa och våld mot kvinnor. I DN argumenterar Sveriges kvinnolobby för att ojämställdheten består och att kvinnors liv till och med har försämrats på vissa områden de senaste fem åren. Till exempel har våldet mot kvinnor inte minskat, kvinnors arbetsmiljö har förvärrats och kvinnor får fortfarande sämre lön än män för samma arbete, vilket påverkar kvinnors ekonomi vidare in i pensionsåldern. Detta lyfts även fram i ETC av ordföranden för Tantpatrullen, Birgitta Sevefjort, som pekar på att män i snitt har 6500 kr mer i pension per månad än kvinnor, enligt SCB har klyftorna mellan de med högst och lägst pension ökat med 167 procent på 25 år.

– Den feministiska regeringen har suttit vid makten i snart två mandatperioder, men ännu lyser de stora reformerna med sin frånvaro, menar Clara Berglund och Anna Giotas-Sandquist från Sveriges kvinnolobby i DN.

Det har också pekats på att Sverige håller på att tappa sin status som det mest jämställda landet i EU, bland annat på grund av att alla övriga nordiska länder har fler kvinnor i ledande positioner i stora bolag inom näringslivet. Johanna Sundbäck skriver i DN att andelen kvinnor i de svenska storbolagens ledningsgrupper har stått still på 25 procent sedan fem år tillbaka. Norge passerade 25 procent år 2018 och både Island och Finland har kommit i kapp Sverige. I Sverige tar också män fortfarande ut mycket lite föräldraledighet. Genusforskaren Anneli Häyrén säger till DN att män och kvinnor fogar sig in i klassiska könsroller mer nu än tidigare.

– I diktaturen Belarus har man till exempel inte samma löneskillnader som i Sverige. Och i Bangladesh har man en större andel kvinnor i parlamentet sedan 2000-talet. Det är sådant som vi har svårt att ta till oss, för att vi tror att vi är bäst på jämställdhet i Sverige, menar Anneli Häyrén. Samtidigt lyfter hon fram att det idag finns två motpoler inom kampen för jämställdhet, samtidigt som utvecklingen går tillbaka så rör det sig även framåt.

Bilden av jämställdhet i Sverige är alltså blandad; näringslivet uppges vara mindre jämställt i Sverige än i övriga Norden, men på det politiska planet har Sverige det mest jämställda parlamentet bland EU-länderna och ligger i topp när det gäller könsfördelningen bland ministrar, enligt TT i Göteborgsposten. Sverige ligger även efter de flesta EU-länder när det gäller att ha eller ha haft en vald kvinnlig stats- eller regeringschef, något som ofta ses som en symbol för ökad jämställdhet inom politiken.

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen: 

Jämställdhet i Sverige

”Den feministiska regeringen har inte förbättrat kvinnors liv” – DN.SE
Clara Berglund, Anna Giotas-Sandquist (Sveriges kvinnolobby), Dagens Nyheter

Kvinnors arbete syns inte i pensionskuvertet
Birgitta Sevefjord, Dagens ETC

Kvinnojourer måste få höras, synas och kosta | ETC
Linda Zetterström/Hannah Blaad/Agnes Westberg/Olga Fare, ETC

Ja, feminismen måste gå väldigt mycket längre | ETC
Mia Sköld, ETC

Nordiska länder går om Sverige i jämställdhetsarbete – DN.SE
Johanna Sundbäck, Dagens Nyheter

Svensk riksdag mest jämställd i EU | GP
TT, Göteborgsposten

 

Jämställdhet i världen

Coronakrisen bär en kvinnas ansikte
Antonio Guterres, Aftonbladet

Världsbanken: Kvinnorna tar den stora smällen i pandemikrisen – DN.SE
Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

Sverige bakom nya förslag för att stärka globalt jämställdhetsarbete – OmVärlden (omvarlden.se)
Erik Halkjaer, Omvärlden

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: