Debatt

Målmedvetet arbete kan minska antalet barnäktenskap

Över hela världen gifter sig vuxna med barn, trots att det kränker barnets grundläggande rättigheter. Äktenskapen innebär ofta ett livslångt lidande. Därför måste attityder förändras och lagstiftning skärpas – vi vet att det kan leda till en positiv förändring, skriver Christina Heilborn på UNICEF Sverige.

Omkring 650 miljoner kvinnor i världen har gift sig som barn. Men andelen minskar stadigt, idag blir ungefär var femte flicka bortgift jämfört med var fjärde flicka för tio år sedan. Konkreta åtgärder som lokala informationskampanjer, investeringar i flickors utbildning samt skärpt lagstiftning har lett till förändringar, även om det ofta tar tid. I exempelvis Indien har risken för att en flicka tvingas gifta sig före sin 18-årsdag minskat från 50 till 30 procent på tio år. Ett annat exempel är Etiopien, som en gång i tiden tillhörde de länder med flest barnäktenskap. Under de senaste tio åren har barnäktenskapen i Etiopien minskat med en tredjedel.

Oftast handlar det om en vuxen man som gifter sig med en minderårig flicka mot hennes vilja. Grundorsakerna till barnäktenskap är könsdiskriminering, fattigdom, brist på utbildning och djupt rotade traditioner. Attityder och normer kring flickor, kvinnor och könsroller måste därför förändras.

Döttrar ses som ekonomisk börda

I många länder ses döttrar som en ekonomisk börda, vilket utgör ett starkt incitament att gifta bort en sin dotter i ung ålder. Många föräldrar tror också att dottern är mer skyddad mot våld och övergrepp i ett äktenskap. Detta är en anledning till att barnäktenskap ökar under konflikter och humanitära kriser.

De skadliga konsekvenserna för flickorna måste synliggöras, bland annat hälsoproblem, utebliven utbildning och våldsutsatthet. Flickor som gifter sig innan 18 år går i snitt kortare tid i skolan med fattigdom och ekonomiskt beroende som följd. De upplever oftare social isolering och våld i hemmet. Därtill riskerar tonåringar i högre grad att drabbas av komplikationer till följd av graviditet och förlossning än kvinnor i 20-årsåldern.

Tydliga lagar är en förutsättning

UNICEF använder i sitt arbete olika metoder för att motarbeta barnäktenskap; påverkansarbete för skärpta lagar, insatser för att få flickor att stanna kvar i skolan och kommunikation för att ändra normer och värderingar.

En förutsättning för att kunna stoppa barnäktenskap är att det finns tydliga lagar som förbjuder vuxna att gifta sig med barn. FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att alla barn under 18 år är individer med egna rättigheter. Artikel 24 handlar specifik om traditionella sedvänjor som barnäktenskap. I slutet på mars uppstod protester i Marocko efter att en 15-årig flicka tog sitt liv. Flickan våldtogs och anmälde övergreppet men pressades därefter till att gifta sig med våldtäktsmannen. Landets strafflag gör det möjligt för en gärningsman att undvika straff om han gifter sig med sitt offer. Efter fem månader av konstant våld tog flickan sitt liv. De som protesterar kräver nu att gärningsmannen döms och att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Krävs informationskampanjer och utbildning

FN:s befolkningsfond UNFPA och UNICEF driver program för att snabbare stoppa barnäktenskap i tolv länder där fenomenet är mest utbrett. Målet är att nästa år ha nått 2,5 miljoner flickor som är gifta eller riskerar giftermål. Insatserna anpassas till varje specifikt land och involverar många aktörer såsom lokala ledare, myndigheter, föräldrar, skolan, sjukvården och socialtjänsten. I Moçambique och Niger har UNICEF varit med och bekämpat barnäktenskap genom media och informationskampanjer för att ändra synen på flickors värde och rättigheter. 1,2 miljoner människor i Moçambique har nåtts av utbildningsradions dramaprogram ”Ouro Negro” och i Niger har 85 procent av invånarna nåtts av en musikalserie om flickors rättigheter.

Mycket arbete läggs också på att förbättra utbildningen för flickor så att fler stannar kvar i skolan. Detta kan handla om att bygga bättre toaletter, att ha dialog med föräldrarna kring vikten av utbildning, att utveckla yrkesutbildning för flickor och att ge extra stöd till utsatta flickor som ligger i riskzonen för att giftas bort. På det här sättet kan barnäktenskap minska. Vi vet dock att norm- och beteendeförändringar tar tid, särskilt när dessa är kopplade till skadliga och djupt rotade traditioner.

Avskaffandet av barnäktenskap är ett specifikt delmål (5.3) i den globala utvecklingsagendan som världens ledare har förbundit sig att uppnå till 2030. För att detta ska genomföras krävs mer fokus på frågan, mer resurser på insatser som de UNICEF driver och en kontinuerlig dialog med de som har makt att påverka.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät