Dagens ETC:s ledarskribent Somar al Naher är kritisk till ointresset för upproret i Irak, både från den svenska vänstern och från journalistkåren.

Aktuell debatt

”Kultur- och ledarsidor har varit knäpptysta”

I veckans debatt har det från flera håll efterlysts stöd till kampen för demokrati – i såväl Iran och Irak som Hongkong. Samtidigt bemöter Sida kritiken mot det bistånd som ges i form av kontantstöd till de allra fattigaste.

På flera debattsidor har de senaste veckornas protester i Mellanösternregionen väckt krav på engagemang från omvärlden. I Göteborgs- Posten uppmanar debattörer västvärlden att stötta iraniernas kamp för demokrati. I Dagens ETC kritiserar Somar Al Naher både den svenska vänstern och journalistkåren för deras ointresse för upproren i Irak. Hon påpekar att kultur- och ledarsidor har varit knäpptysta.

”Är det viktigt att även ledar- och kultursidor skriver om Irak, räcker det inte med notiser på nyhetssidorna? Ja, det är viktigt, dess utrymmen är till för att förklara de politiska skeendena och sätta saker i ett större sammanhang”, skriver Somar Al Naher.

Ledarredaktionen på Expressen riktar skarp kritik mot KTH och Chalmers samarbete med det kinesiska mobil- och teknikföretaget Huawei. I Dagens Nyheter rekommenderar ledarredaktionen EU att överväga sanktioner mot Kina. ”Den kinesiska diktaturens maktambitioner är nämligen en global angelägenhet”, skriver DN:s ledarredaktion.

De pro-demokratiska kandidaterna fick stor framgång i helgens val i Hongkong. Svenska Dagbladets ledarskribent Olof Ehrenkrona hoppas att stadens uppslutning kan övertyga omvärlden om demokratirörelsens styrka. ”Nu lär rösterna höras i varje huvudstad och det kommer med nödvändighet att påverka den fria världens relationer med Kina”, skriver han.

Ett annat tema som har debatterats är metoderna för Sveriges bistånd. Biståndsmyndigheten Sida svarar på Act Svenska kyrkans kritik av kontantstöd. Kritikerna hävdar att ett riktat kontantstöd missar de allra fattigaste och förespråkar istället generella bidragssystem som når en större andel av befolkningen. Enligt Ulrika Lång på Sida kan inte utvecklingssamarbetet ”ta över ansvaret för att etablera nationella system för social trygghet”.

”Få biståndsformer är så utvärderade som social trygghet med kontantstöd. Det finns därför evidens som visar att kontantstöd är effektivt för att minska fattigdom, öka livsmedelstrygghet, öka deltagande i skolgång, öka produktivitet, öka välmående och även minska könsrelaterat våld”, menar Ulrika Lång på Sida.

Med anledning av det kommande klimatmötet COP25 i Madrid uppmanar debattörer Sverige att skärpa sina klimatåtaganden. “För att få till action nu behöver vi milstolpar på vägen och framförallt behöver vi ett ”’mellanmål’ 2022, halvvägs till 2030 sedan 2015.” skriver företrädare för 2022 Initiative Foundation.

Upproren i Mellanösternregionen

Nu måste västvärlden stötta kampen för demokrati i Iran
Mojtaba Ghotbi och Erik Wahlberg, Göteborgs-Posten

Farligt när vänstern inte bryr sig om upproret i Bagdad
Somar Al Naher, Dagens ETC

Kina

Varför vill KTH hjälpa Kina att sprida förtryck?
Ledarredaktionen, Expressen

Våld och tankekontroll är den kinesiska diktaturens verktyg
Ledarredaktionen, Dagens Nyheter 

Hongkong står upp för sin frihet
Olof Ehrenkrona, Svenska Dagbladet

Svenskt bistånd

Vår bästa möjlighet för att skapa förbättringar i Uganda
Caroline Asserup, Dagens ETC

Sida: sociala kontantstöd viktiga för att minska fattigdom
Ulrika Lång, Omvärlden 

Klimat

Unik möjlighet för Sverige – koppla upp världen i en digital klimatkonferens 2022
Helena Lindemark m.fl., Omvärlden

Det är kol, olja och gas som ska fasas ut.
Ledarredaktionen, Sydsvenskan

Klimatkrisen kan mildras. Om bara viljan finns.
Ledarredaktionen, Sydsvenskan

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: