Världsbanken är en aktör som genomför projekt i Jakarta för att förbättra motståndskraften vid översvämningar och omlokalisera sårbara personer. Foto: Farhana Asnap/Världsbanken. Källa: Flickr

Notis

Jakarta hotas av översvämningar – nu ska staden flyttas

Indonesiens huvudstad Jakarta har länge hotats av klimatförändringarna. Nu ska staden, som ligger på ön Java i nordöstra Indonesien, flyttas och få ett nytt namn på ön Borneo.

En ny huvudstad ska byggas i ett urbant skogslandskap i Indonesien. Detta utgör en av landets klimatanpassningsstrategier. Anledningen till flytten är att den nuvarande huvudstaden Jakarta gång på gång drabbas av kraftiga översvämningar vid extrema regnoväder. Dessutom har en ohållbar utvinning från stadens grundvattendepåer lett till att staden sjunkit sedan 80-talet, vilket förvärrar effekterna av ovädren. Tidigare vidtagna åtgärder inkluderar byggnationen av en mur utmed kustremsan i syfte att skydda staden mot stigande havsnivåer.

IPCC beräknar att havsnivåerna globalt sett har stigit med i genomsnitt tre millimeter per år sedan 1993, men en mer dramatisk ökning har kunnat ses i städer i östra och sydöstra Asien, där marknivåerna samtidigt sjunkit. I Jakarta sjönk marknivån inte mindre än 28 centimeter mellan 1982 och 2012. Tack vare regleringar av grundvattenanvändningen verkar utvecklingen dock ha stannat av de senaste tio åren. Tidigare i år implementerade borgmästaren Ali Maulana Hakims administration ett förbud mot utvinning av grundvatten i provinsen North Jakarta, där marknivåerna numera är lägre än havsnivåerna.

Även Filippineras huvudstad Manila har sett en sjunkande marknivå på mer än två centimeter per år. Även i detta fall anses ohållbar utvinning från grundvattenreserver, orsakad av bland annat en snabb befolkningsökning samt bristfälliga vattenhanteringssystem, vara den största bidragande orsaken till sjunkande marknivåer. I Jakarta har överbyggnaden och cementeringen av våtmarker som mangroveträsk försvårat påfyllning av vattendepåerna i staden vid regnväder.

Förutom att rädda 10-miljonersstaden Jakartas befolkning från fler kostsamma väderrelaterade katastrofer, är förhoppningen att den nya huvudstaden ska omlokalisera ekonomin som till stor del varit centrerad till Jakarta och därmed ge Indonesien en knuff i rätt riktning på världsmarknaden. Projektet antas trots allt kosta inte mindre än 32 miljarder amerikanska dollar. Även om planerna för förflyttningen av huvudstaden funnits länge, var det först i januari i år som parlamentet godkände förslaget. Den nya huvudstaden får namnet Nusantara, som fritt översatt betyder skärgård.  

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät