De senaste månaderna har Sida och svenskt bistånd fått hård kritik på svenska opinionssidor.

Aktuell debatt

Biståndskritiken fortsätter på svenska opinionssidor

Debatten om korruption och dålig kontroll av svenskt bistånd fortsätter i svenska tidningar. Svenska dagbladets gästskribent kräver en biståndsberedning och Sverigedemokraterna efterfrågar tydligare krav på biståndsmottagare. Samtidigt uttrycker andra debattörer en oro över ett ökat motstånd mot sexuella rättigheter i många länder runtom i världen.

Svenska Dagbladets gästskribent Janerik Larsson tycker att Sverige ger bistånd utan tillräcklig kontroll och jämför med Försvarsmaktens budget där det ”ska ältas och rådbråkas ända in i varje liten Archerskruv”. Han tar upp exempel från skandaler inom organisationer som tar emot bistånd – med orimligt höga löner, lyxliv, sexuella trakasserier, mobbing och maktmissbruk.

“Det är hög tid för en politisk översikt och genomlysning av biståndets målsättning, syfte, effekt och konsekvenser. Med andra ord: en biståndsberedning”, skriver Janerik Larsson.

Sverigedemokraten Ludvig Aspling för fram liknande kritik i en debattartikel i Svenska Dagbladet. “Sida behöver tydligare riktlinjer om krav på de organisationer som myndigheten samarbetar med”, skriver han.

Aspling argumenterar för att Sidas arbete mot korruption och oskäliga ersättningar fortfarande är mycket bristfällig, trots att biståndsmyndigheten stoppat utbetalningarna till de organisationer där det uppkommit att toppskikt använt medlen till oskäliga löner och förmåner.

Som replik på det Aspling skriver svarar Johanna Wallmo Wahlgren, chefscontroller på Sida, att myndigheten tar arbetet mot korruption på största allvar. Sidas arbete är att hjälpa människor som lever i fattigdom, i länder där korruption oftast är som allra störst. “Att pengar som ska gå till de allra fattigaste och mest utsatta människorna i världen inte når fram är självklart oacceptabelt”, skriver hon.

I de samarbeten som stoppats är det Sida själva som upptäckt orimliga löneförhöjningar genom kontroll och revision, skriver Johanna Wallmo Wahlgren. Sida välkomnar dock debatten både för att den är viktig och för att allmänheten bör få kunskap om hur det svenska biståndsarbetet förs och fungerar.

Fem nordiska biståndsministrar – för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – skriver i Svenska Dagbladet inför ett kommande FN-möte i Nairobi. På mötet kommer ministrar, tjänstemän, företrädare för det civila samhället och andra samlas för att diskutera varje människas rätt att själv fatta beslutet kring när eller om en ska bilda familj.

Debattörerna beskriver sin oro över det starka motstånd som finns i många länder kring rätten till att fatta välgrundade beslut om den egna kroppen. Det finns starka krafter som bekämpar sex- och samlevnadsundervisning, lika rättigheter för hbtq-personer och rätten till säkra och lagliga aborter. Därför skriver de nordiska ministrarna att de kommer “med kraft stödja, både politiskt och ekonomiskt, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla.”

På samma tema skriver 17 kvinnor, vars liv på olika sätt drastiskt påverkats av våld och kränkningar under militärdiktaturen i Chile, i Dagens ETC. Under de protester som nu pågår i Chile berättar vittnesmål om att militären och polisen, skyddade av undantagstillstånd, utsätter kvinnor för sexualiserat våld. Kvinnor är de som blir särskilt utsatta när den chilenska staten nu försöker att stoppa de pågående demonstrationerna, skriver debattörerna. De kräver att “den svenska regeringen som gör anspråk på att föra en feministisk utrikespolitik ställer krav på att den chilenska regeringen sätter stopp för det statliga våldet, inte minst det sexuella våldet”.

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen:

Sveriges bistånd

“Tystnaden om biståndspolitiken”
Janerik Larsson, Svenska Dagbladet

“Vi agerar direkt vid oegentligheter”
Johanna Wallmo Wahlgren, Svenska Dagbladet

“Sida måste ställa tydligare krav”
Ludvig Aspling, Svenska Dagbladet

Kvinnors rättigheter

”Vi tar kampen för kvinnors rättigheter”
Peter Eriksson m.fl., Svenska Dagbladet

“Stoppa det sexualiserade våldet mot demonstranterna i Chile”
Carmen Blanco Valer m.fl., Dagens ETC

Irak

“Demokratiska protester i Irak behöver internationellt stöd”
Jamila Hussein, Göteborgs-posten

Jemen

“Barn dör i Jemen på grund av svenska vapen”
Amnesty Sveriges Ungdomsråd, DagensETC

Klimatet

”Omoraliskt att ta åt sig av fördelarna men inte nackdelarna”
Christian Ekberg, Svt Opinion

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: