Kontorsarbetare

Aktuell debatt

Behöver svenskt bistånd mer byråkrati?

Det svenska biståndet skulle bli mer effektivt med mer förvaltningskostnader. Det menar en professor i statsvetenskap i Dagens Nyheter. En annan debattör förespråkar en global basinkomst för att tackla den ekonomiska krisen i coronapandemins spår. Och så är kritiken hård mot Israels planer på annekteringar av Västbanken.

Sverige vill gärna vara sparsamma med förvaltningskostnader inom biståndet. Men enligt en ny studie från Expertgruppen för biståndsanalys leder sparsamheten också till problem.

Rapportförfattaren och professorn i statsvetenskap Daniel Tarschys skriver en debattartikel om studien i Dagens Nyheter. Han påpekar att det som ryms under ”administration” är grundläggande för verksamheten, men det nedvärderas eller förminskas ofta i debatten.  ”Just expertisen betyder mycket för ett framgångsrikt bistånd”, skriver Tarschys och lägger till: ”Att spara på kringfunktioner och kunskapsuppbyggnad leder lätt till felsteg. Mycket talar för att förvaltningsandelen i biståndet inte är för stor, utan tvärtom för liten”.

I Dagens ETC argumenterar filosofen Astrid Paulsson för en global basinkomst för att tackla de problem som kommer ur coronakrisen. Hon refererar till den senaste rapporten från World Food Program (WFP) där det står att 300 000 människor kommer att svälta ihjäl varje dag de nästa tre månaderna, om inte längre. Detta, argumenterar Astrid Paulsson, är precis varför en global basinkomst behöver sättas på agendan. Hon menar att de krispaket som nu lanseras världen över visar att det finns pengar för att hantera krisen.

”Industriländer som Sverige har möjlighet att stärka sina internationella humanitära interventioner, sätta en global basekonomi på agendan, se till att krispaket riktas dit de mest behövs samt vara med och stärka samhällens egna krafter att resa sig i svåra tider som vi nu möter”, skriver Astrid Paulsson

En annan fråga som debatterats på svenska opinionssidor är Israels planer på fortsatt annektering av Västbanken. ”Den israeliska regeringen förbereder ett folkrättsbrott genom en annektering av stora delar av Västbanken. Om Israel fullföljer planerna måste EU i grunden ompröva relationen till Israel”, skriver Ulf Bjereld och Thomas Hammarberg, Socialdemokrater för tro och solidaritet, i Svenska Dagbladet.

I liknande banor skriver Evin Incir, socialdemokratisk europaparlamentariker, i Expresssen: ”Tillåts Israel gå vidare med annekteringsplanerna innebär det ett stort slag mot fredsprocessen”. Debattörerna vill att Sverige och EU ska ta avstånd från annekteringarna och ta en ledarroll i processen för en tvåstatslösning.

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen: 

Bistånd

Sätt en global basinkomst på agendan
Astrid Paulsson, ETC

Jakten på byråkrati kan göra biståndet mindre effektivt
Daniel Tarschys, Dagens Nyheter

Israel/Palestina

Israel planerar brott mot folkrätten
Ulf Bjereld och Thomas Hammarberg, Svenska Dagbladet

EU måste ta ledarrollen för en tvåstatslösning
Evin Incir, Expressen

Coronakrisens effekter i låg- och medelinkomstländer

Konflikten i Burma trappas upp i skuggan av covid-19
Kristina Jelmin, Omvärlden

I stora delar av världen är distansering för kostsamt
Björn Lomborg, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: