Svenskt bistånd – Vad får nedskärningarna för konsekvenser?

Till anmälan »

Under hösten fastslogs Sveriges nya regering och i samband med det lades fokus på den nya budgeten. Biståndet blev en symbolfråga under förhandlingarna och en sänkning av biståndet stod klart, 0.88% av BNI ska nu läggas på biståndet, en minskning på 1,4 miljarder inför nästa år. 

Vad kommer minskningen ha för konsekvenser i Sverige och internationellt? Vad handlade kampanjen Rädda biståndet om? Finns det risk för att andra länder följer Sverige och sänker sitt bistånd? 

Med utgångspunkt i dessa frågor bjuder FUF in till ett diskussionsseminarium om nedskärningarna i svenskt bistånd. Det kommer att vara ett interaktivt seminarium med diskussionsfrågor som alla deltagare får dela sina tankar och funderingar kring. 

Diskussionen kommer att hållas över Zoom den 30/11 kl. 17.30 och kräver föranmälan. Det finns begränsat antal platser och anmälan stänger kl. 23:55 den 29/11. 

Varmt välkomna!

Seminariet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar.

Dela det här: