Panelsamtal om flickor och kvinnors hotade rätt till utbildning i Afghanistan

I samband med talibanernas maktövertagande i Afghanistan 2021 har flickor och kvinnors rätt till utbildning i allt högre grad inskränkts. I dag uppskattas endast 20 procent av landets kvinnor vara läs- och skrivkunniga och utbildning över årskurs 6 är i stor utsträckning förbjuden för flickor. Samtidigt präglas flickors skolundervisning av strikta regler beträffande klädkoder och krav på att undervisningen enbart får bedrivas av kvinnliga lärare.

Den 16 maj kl. 18.00 bjuder FUF Stockholm Södra in till ett panelsamtal där vi djupdyker i ämnet utbildningsbistånd med fokus på Afghanistan. Panelsamtalet kommer att fokusera på den nuvarande situationen för landets flickor och kvinnor samt betydelsen av utbildning för kvinnors rättigheter. Under kvällen kommer i synnerhet utbildningsbistånd diskuteras inom ramen för biståndsarbetet i Afghanistan.

Paneldeltagare
  • Fatemeh Khavari, grundare av organisationen Ung i Sverige och författare av boken “Jag stannar till slutet”
  • Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet och tidigare arbetat för bland annat RFSU och Forum för levande historia
  • Lucy Andrade, handläggare för utbildningsportföljen på Afghanistanenheten på Sida
  • Enayat Adel, projekthandläggare på Folke Bernadotteakademin och tidigare arbetat på Svenska Afghanistankommittén
  • Zuhra Sahar, arbetat på svenska ambassaden i Kabul samt för UNICEF och UNESCO i Afghanistan med fokus på utbildning
Program för kvällen

17.45: Dörrarna öppnas på FUFs kansli för mingel och fika, veganska alternativt kommer erbjudas

18.00-19.15: Panelsamtalet med avslutande frågestund från publiken

19.15-20.00: Mingel innan vi avrundar kvällen

Panelsamtalet hålls på FUF:s kansli på Ehrensvärdsgatan 4 i Stockholm. Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla. 

För att delta behöver du anmäla dig via denna länk senast den 14 maj kl. 23.59.

Om arrangören

FUF Stockholm Södra är en av FUF:s fem lokalgrupper som arbetar ideellt med att sprida kunskap om globala utvecklingsfrågor. Panelsamtalet arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

Varmt välkomna!

Dela det här: