FN:s klimatmöte COP28 i Dubai har bland annat väckt debatt om rika och fattiga länders ansvar i klimatkrisen. Foto: Dean Calma/IAEA. Källa Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 48: Debatt kring länders ansvar för klimatet: ”Hycklare räddar inte planeten”

FN:s årliga klimattoppmöte COP28 pågår just nu i Dubai i Förenade arabemiraten. Som Utvecklingsmagasinet tidigare rapporterat om har valet av plats väckt kritik värdlandet är en oljenation. svenska opinionssidor har debattörer bland annat diskuterat vilka roller rika och fattiga länder bör ha för att bekämpa klimatförändringarna 

Rebecka Bohlin, ledarskribent på ETC, hävdar att EU-blocket tillsammans med andra rika länder är ‘hycklare’, medan mindre och fattigare stater och grupper – exempelvis civilsamhällesorganisationer och små önationer – är ‘radikaler’ som inte blir lyssnade på i lika stor utsträckning under toppmötet. Hon hänvisar till en studie från Lunds universitet som bland annat visar att mer pengar leder till större möjligheter att skicka fler delegater, som genom ett numerärt överläge får mer inflytande i diskussionerna på mötet. Denna dynamik måste upphöra, menar hon.

– Ingen gynnas i längden av klimatkrisen. Ingen. Det är dags att sluta hyckla.

På debattsidan i samma tidning menar Susi Dennison vid Europeiska utrikesrådet (ECFR) tvärtom att EU är en av de klimatvänliga aktörerna på COP28, och att  delegaterna på mötet bör undvika ett tillbakablickande skuldbeläggande mellan i- och u-länder.

– I stället måste man få till en framåtblickande diskussion om vilka åtgärder som ska vidtas härnäst, skriver hon.

Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap, lyfter vikten av att öka takten på utsläppsminskningar för att undvika en katastrofal global uppvärmning. Han betonar Sveriges och alla rika länders ansvar och ländernas roll i att påverka stora utvecklingsländer som Indien och Nigeria. Han uttrycker också oro över Sveriges minskade klimatambitioner och uppmanar regeringen att visa globalt ledarskap genom att agera mot klimatförändringarna och vara ett föredöme för hållbara lösningar.

Förutom fördelen för svensk industri av att vara först leder vägen mot fossilfrihet till ett mer modernt samhälle, och till en värld som har större motståndskraft mot pandemier, svält och konflikter. Det tjänar vi alla på, skriver Johan Rockström på DN:s debattsida.

DN:s ledarredaktion riktar skarp kritik mot dagens politiker  för slapphet inför det existentiella hot som klimatfrågan innebär. De skriver att klimatfrågan alltid är akut – vilket gör att den aldrig känns akut.

– Det märks nu inför FN:s klimatmöte i Dubai.

Andra frågor hamnar ständigt högre på den politiska dagordningen menar ledarredaktionen, och uppmanar deltagande länder att göra som FN säger: skärpa sig.

COP28 och klimatfrågan

Vi måste inte vara hycklare 

Rebecka Bohlin, ledarskribent, ETC nyhetsmagasin  

Här är motsattningarna som COP 28 måste lösa 

Susi Dennison, ledare för programmet European Power vid Europeiska rådet (ECFR), Dagens ETC 

FN ska inte behöva fräsa åt världsledarna att skärpa sig 

DN:s ledarredaktion, Dagens Nyheter 

“Sverige måste visa vägen för Indien och Nigeria”
Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap vid universitetet I Potsdam, Dagens Nyheter  

Sverige borde gå med I biodrivmedelsalliansen
Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet; Francis X Johnson, författare och forskningsledare, Stockholm Environment Institute, Altinget  

Klimatmötet COP28 leds på riktigt av en olje-vd
Susanna Kierkegaard, ledarskribent, Aftonbladet  

Oljeshejkernas COP28 i Dubai är en absurd klimatteater 

Jesper Sahlin, ledarskribent, Sydsvenskan 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: