Kiribati är ett av länderna i världen som kommer att drabbas tidigast och hårdast av klimatförändringarna. Förhöjda havsnivåer kan leda till att Kiribati helt täcks med vatten inom kommande årtionden. Foto: Eskinder Debebe/Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 44: “Rika länder måste bidra mer till klimatomställningen”

FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow har börjat och fokus i den svenska debatten ligger på klimaträttvisa, globalt samarbete och ungas delaktighet i klimatfrågan.

Under veckan inleddes FN:s klimatkonferens som i år hålls i Glasgow, Skottland. Representanter från världens länder träffas tillsammans med forskare, innovatörer, entreprenörer och företag och diskuterar arbetet för en hållbar värld.

Ett ämne som flera forskare menar kommer få alltför lite uppmärksamhet under COP26 är haven. Lena Gipperth, miljöjurist och föreståndare för Centrum för hav och samhälle på Göteborgs universitet, säger att haven är lösningen på klimatfrågan och något som bör prioriteras av Sveriges regering och representanter vid COP26. 

– Vi behöver driva på finansieringen av att skydda marina miljöer, särskilt i fattiga områden. Särskilt viktigt är det att vi skyddar sjögräs, mangrove, våtmarker i kustzoner som binder kol, säger Lena Gipperth till Deep Sea Reporter.

Ett centralt begrepp under konferensen har varit klimaträttvisa. Ö-nationer och andra länder där klimatförändringar länge har varit tydliga har under COP26 pekat på hur världens rika länder måste ta sitt ansvar för att minska sina utsläpp och hjälpa fattiga länder i klimatomställningen. Ett förslag till en global prissättning på koldioxid och villkorat bistånd för att uppmana länder att skärpa sina utsläpp har kritiserats för att vara ineffektivt och straffa redan utsatt grupper.

Vänsterpartisterna Elin Segerlind och Grith Fjeldmose skriver i ett debattinlägg på ETC att klimatpolitiken måste förenas med ett rättviseperspektiv för att vara framgångsrik – och att rika länder måste bidra mer till klimatomställningen.

De rikas lyxkonsumtion i Sverige och ­världen medför mångdubbelt större ­klimatavtryck än andra människors, skriver de. 

Klimat och rättvisa

Mer klimaträttvisa i Glasgow 

Elin Segerlind och Grith Fjeldmose (V), ETC

“Populismen är det stora klimathotet”

Ingvar Persson, Aftonbladet

Forskare tycker inte klimattoppmötet är blått nog

Lena Gipperth m.fl., Deep Sea Reporter

Villkora biståndet för att minska utsläppen

Ellen Gustafsson, Dagens Nyheter

”Fel att villkora bistånd med koldioxidpris”

Anna Tibblin, Dagens Nyheter

”Priset på utsläpp kan vara lägre i fattiga länder” 

Pär Holmgren, Jakob Dalunde och Camilla Hansén (MP), Dagens Nyheter

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät