International Women’s Day March I Los Angeles 2017. Foto: Molly Adams

Aktuell debatt

Varför är kvinnokamp och erkännande av Somaliland viktigt?

Ingen kan ha missat den internationella kvinnodagen den 8 mars, som är lika aktuell idag, som när den infördes 1977. Detta tillsammans med strävan efter en mer demokratisk värld, där man jobbar med mänskliga rättigheter, framträdde i veckans debatt.

”Den feministiska kampen behövs i dag mer än någonsin. I Europa och världen pågår det just nu en backlash mot kvinnors rättigheter” skriver representanter för Vänsterpartiet i sin artikel i Dagens ETC. Man menar på att de nationalistiska, rasistiska, samt den konservativa högern i Europa och runtom i världen, får allt mer gehör för sina röster. Detta ligger till grund för den backlash som underminerar kvinnors rättigheter. Vidare menar de att mäns våld mot kvinnor utgör ett globalt samhällsproblem och varje dag dör 137 kvinnor av en familjemedlem eller partner. Vidare, på den internationella kvinnodagen, uppmanar Malin Roux Johansson och Parul Sharma Sida att stoppa bistånd som inte stödjer avskaffandet av prostitution. De menar att den unika sexköpslagen som finns i Sverige, där man skyddar de som säljer sex och riktar in sig på de som istället utnyttjar, är en lag som bör exporteras till andra länder. Sida borde därför se över bidragen och omplacera medel.

I Expressens debatt skriver debattörer från Amnesty, Diakonia och Fair Action om deras granskning av svenska företags människorättsarbete. Granskningen visar att svenska företag brister i hur man redovisar sitt arbete med mänskliga rättigheter och många uppfyller inte ens de krav som den nya lagstiftningen kring hållbarhetsredovisning kräver. Många av de företag som brister i dess redovisning är i högriskländer inom branscher som detaljhandeln, utvinning och livsmedel. Granskningen visar att det saknas en fortlöpande process med hur man jobbar med mänskliga rättigheter och står i strid mot FN:s principer.

Gunnar Jonsson skriver i Dagens Nyheter om de massdemonstrationer som skakar den politiska ledningen i Algeriet och hur befolkningen har tröttnat på den auktoritära regimen. Jonsson menar att protesterna i Algeriet visar på att folket inte nöjer sig med diktatur i mellanöstern.

Lars Adaktusson och Mikael Torstensson skriver i Dagens Nyheter att Sverige borde erkänna Somliland, som sticker ut som det enda etablerade demokratiska land på Afrikas horn. Landet är omringat av pirater, diktaturer och terrorister men har trots detta kunna utvecklas till ett demokratiskt land och har bland annat tagit till sig FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Denna goda utveckling, menar skribenterna, att världens demokratier har blundat för.

Internationella kvinnodagen

”Gränslöst systerskap är vårt vapen”
Malin Björk, Ana Süssner Rubin, Adriana Aires och Richard Olsson, Dagens ETC

”Stoppa bistånd som inte verkar för avskaffande av prostitution”
Malin Roux Johansson och Parul Sharma, Dagens ETC

En mer demokratisk värld

”Skärp kraven på svenska företags människorättsarbete”
Anna Lindenfors, Marika Hjälsten, Georg Andrén, Åsa Beckius, Ulrika Urey, Sofia Stenfeldt. Expressen

”Belöna demokrati – erkänn Somaliland nu”
Lars Adaktusson och Mikael Torstensson, Svenska Dagbladet

”Algeriet visar att mellanöstern inte nöjer sig med diktatur”
Gunnar Jonsson, DN

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: