Demonstrationer i Venezuela

Maktstriderna i Venezuela var en av de mest debatterade ämnena på svenska opinionssidor under veckan. Foto: Eneas De Troya/Flickr (CC BY 2.0)

Aktuell debatt

Tungsinta ledarsidor om en dyster utveckling

Veckans debatt- och ledarsidor har haft en dyster ton kring världens utveckling. Bland annat har de diskuterat medias bild av Venezuela, det slopade kärnvapenavtalet mellan USA och Ryssland samt storbankernas ansvar för människohandel.

Bevakningen av händelseutvecklingen i Venezuela har de senaste veckorna varit intensiv. August Eliasson skriver i Göteborgs-Posten att svensk media ger en snedvriden bild av Venezuela och skapar ett drev mot president Maduro.

“När USA ser ut att förbereda ännu en militär intervention i ett oljerikt land borde det vara medias uppgift att kritiskt granska stormaktens påståenden och hot. I stället väljer många journalister och liberala ledarskribenter att ge sitt stöd till kuppmakare, och göra billiga poänger på ‘socialismens misslyckande’”.

I måndags erkände Sveriges regering oppositionsledaren Juan Guaidó som Venezuelas tillfällige president. Det borde glädja debattören Johan Moberg som innan beslutet propagerade för ett erkännande av Guaidó med motiveringen: “Nu har Sverige chansen att ställa sig på rätt sida. Att stödja demokrati och frihet. Den svenska regeringens nuvarande hållning i denna fråga är feg, falsk och ynklig.”

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter, skriver om en mer instabil omvärld när USA drar sig ur det kärnvapenavtal som slöts med dåvarande Sovjetunionen 1987. Jonsson betonar att brister i avtalet uppdagades redan under Obamas tid som president, och är alltså inte enbart ett resultat av Trumps hårdföra utrikespolitik. Det faktum att Kina fått ett ökat inflytande över säkerhetspolitiken gör beslutet “logiskt men tragiskt”, avslutar Jonsson.

Parul Sharma och Malin Roux Johansson skriver i OmVärlden om storbankernas ansvar för sexhandel över nätet, så kallad digitala bordeller. Digitala bordeller förenklas av snabba banktransaktioner och effektiva kortbetalningar. Men vem som bär ansvaret är ovisst.

Tjänsteföretag, såsom Visa och Mastercard, menar att bankerna måste ta ansvar. Sharma och Roux Johansson menar att bristande kunskap eller motivation kan vara bidragande faktorer: “Tyvärr är kunskapen kring de digitala bordellernas framfart väldigt låg eller så står frågan oprioriterad hos de nordiska bankerna?” avslutar de.

Venezuela

“Media sprider felaktig bild av Venezuela”
August Eliasson, Göteborgs-Posten

“Därför bör Sverige erkänna Venezuelas Juan Guaidó”
Johan Moberg, Göteborgs-Posten

“SVT:s och SR:s rapportering om Venezuela är osaklig”
Juan Velásquez Atehortúa m.fl., Göteborgs-Posten

“Wallström, varför tiger du om Venezuela?”
Fredrick Federley, Aftonbladet

“Maduro måste bort och valurnorna plockas fram”
Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Kärnvapenavtalet

“Kärnvapenupprustningen i Europa kan vara här igen”
Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

“Vi måste skriva under avtalet mot kärnvapen”
Laila Naraghi m.fl., Aftonbladet

Mänskliga rättigheter

“Swedbank, Nordea, SEB m.fl. – hur ser ni på ert arbete i förhållande till människohandlare?”
Parul Sharma och Malin Roux Johansson, Omvärlden

“Hållbart fiske ökar de mänskliga rättigheterna”
Linnéa Engström, Dagens ETC

“Unga flickor i Sverige riskerar att könsstympas”
Bayan Nashi, Expressen

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät