Demonstranter i Hongkong

Konflikten mellan demonstranter och Hongkongs regering har trappats upp under veckan. Många protesterande studenter har blivit instängda på ett universitet. Foto: Studio Incendo (CC BY 2.0)

Aktuell debatt

Omskakande scener i Hongkong oroar debattörer

Protesterna i Hongkong har pågått sen i mars, och i veckan har konflikten mellan demonstranterna och regeringen trappats upp. I Sverige har ett flertal debattörer uttryckt sin oro över den allt mer okontrollerade situationen. Samtidigt har debatten kring den svenska biståndsmyndigheten Sida fortsatt på opinionssidorna.

I Svenska Dagbladet belyser ledarskribenten Catarina Kärkkäinen det upptrappade våldet i Hongkong. Hon nämner bland annat dödsfallet av en demonstrerande student som ett resultat av en polisinsats. Kärkkäinen ifrågasätter även omvärldens milda åtgärder som framför allt hanslar om tyst diplomati.

“Handel har prioriterats framför mänskliga rättigheter, och tyst diplomati framför sanktioner. Men har vi en gräns?” undrar hon.

Även Dagens Nyheters ledarredaktion uppmärksammar våldsamheterna i Hongkong och menar att det eskalerade våldet i protesterna framförallt grundar sig i polisstyrkans radikala metoder för att skapa ordning. Samtidigt understryker DN att omvärlden har begränsade möjligheter att påverka.

“EU och USA manar till återhållsamhet. Västvärldens handlingsutrymme är begränsat”, skriver DN:s ledarredaktion.

Biståndsmyndigheten Sida står fortsatt på tapeten när biståndets effektivitet debatteras. Ledarredaktionen i Expressen lyfter fram ett exempel från Afghanistan där de menar att talibanerna gynnas ekonomiskt av svenskt bistånd. Expressen menar att det här till stor del beror på att Sida har för mycket pengar att hantera och att de därför beviljar bidrag till riskfyllda projekt. “Det är hög tid att avskaffa enprocentsmålet”, skriver Expressens ledarredaktion.

I en artikel i Omvärlden menar två representanter från Act Svenska kyrkan istället att Sidas riktade kontantstöd har dålig träffsäkerhet. När de begränsas till att riktas till de allra fattigaste är det många som lämnas utanför – tyvärr ofta även de fattigaste, skriver debattörerna. Samtidigt betonar skribenterna vikten av Sidas stöd till sociala trygghetssystem i bekämpningen av fattigdom, men att det borde vara bredare och mer generella bidrag.

“Social trygghet, eller välfärd som det ofta kallas i Sverige, är en av de nödvändiga byggstenarna för att minska fattigdom och ojämlikhet”, skriver representanter för Act Svenska kyrkan.

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen:

Hongkong

“Vad gör vi när det tystnar i Hongkong”
Catarina Kärkkäinen, Svenska Dagbladet

“Fredlig lösning i Hongkong kräver kommunistisk reträtt”
Ledarredaktion, Dagens Nyheter

Kritik mot svenskt bistånd

“Talibanpengarna visar att Sida måste ha bättre koll”
Ledarredaktionen, Expressen

“Sidas sociala stöd missar de mest utsatta”
Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Omvärlden

Internationell hälsa

”Världens antibiotikaproblem är vårt problem”
Stefan Swartling Peterson, Svt Opinion

“Svensk modell för barnmorskor kan minska mödradödligheten”
Ole Petter Ottersen m.fl, Göteborgs-Posten

Klimat

“Entrepenörerna viktiga för att stoppa klimatförändringarna”
Mia Rolf, Sydsvenskan

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: