Uttorkad mark.

Effekterna av klimatförändringarna kan bli ödesdigra för jorden, enligt en ny rapport från FN:s klimatpanel.

Aktuell debatt

Klimatet väcker debatt om Sveriges ansvar

FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport engagerar debattörer och ledarskribenter, och ett stort fokus ligger på Sveriges roll för klimatutvecklingen. Samtidigt lyser Sveriges ansvar i andra globala utvecklingsfrågor med sin frånvaro i medierna.

Klimatet och IPCC:s nya rapport dominerar den gångna veckans agenda för både ledarartiklar och debattinlägg. Rubriken ”Det här är sista chansen – sedan är vi alla stekta” från Expressens ledare speglar den akuta situation som beskrivs – och med tanke på IPCC:s alarmerande resultat är det inte konstigt att klimatet engagerar såväl experter och enskilda debattörer som hela ledarredaktioner.

Ett stort fokus ligger på det monumentala och avgörande klimatarbete som Sveriges nya riksdag – och ännu ej bildade regering – står inför. Göran Sundqvist, professor i vetenskap- och teknikstudier, menar att IPCC:s rapport bör ligga till grund för de pågående regeringsförhandlingarna och för den politik som därefter kommer föras.

Johanna Sandahl, Linda Burenius Magnusson och Johan Rockström skriver att vi måste införa ett förbud mot fossila bränslen. Mellan raderna i de texter som berör klimatet lyser en sorts förtvivlan igenom, samtidigt som flera uppmaningar och konkreta förslag presenteras för att undvika den katastrof vi fram till nu bäddat för.

I skuggan av den ödesdigra klimatfrågan behandlas tilldelandet av Nobels fredspris till Denis Mukege och Nadia Murad för deras insatser mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och väpnad konflikt. Hans Linde och Mariann Eriksson skriver i OmVärlden om hur Sveriges stöd för sexuella och reproduktiva rättigheter är viktigare än någonsin. Och i Svenska Dagbladets ledare uppmanar Delkhwaz Haciy och Nuri Kino Sverige till att sluta utvisa överlevare från folkmord till platser där krigsbrotten fortfarande pågår.

Klimat

Vi måste införa förbud mot fossila bränslen
Johanna Sandahl, Linda Burenius Magnusson, Johan Rockström, Aftonbladet

Stora utmaningar för ny svensk regering i IPCC:s klimatrapport
Göran Sundqvist, Dagens Nyheter

Klimatrapporten visar att politikerna har berg att bestiga
Dagens Nyheters ledarredaktion (osignerat), Dagens Nyheter

Det här är sista chansen – sedan är vi alla stekta
Expressens ledarredaktion (osignerat), Expressen

Sexuellt våld i krig och konflikter

Sveriges stöd till sexuella och reproduktiva rättigheter viktigare än någonsin
Hans Linde & Mariann Eriksson, OmVärlden

Stoppa deportationen av folkmordsoffer
Delkhwaz Haciy & Nuri Kino, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: