Corona världen

Aktuell debatt

Få debattörer lyfter coronablicken mot världen

Majoriteten av debattörer och ledarskribenter vänder den här veckan blicken inåt. Med avstamp i hanteringen av det pandemiklassade nya coronaviruset, ligger fokus på svensk beredskap och politik. Några lyfter dock blicken, och fokuserar på de utsatta bortom Sveriges och Europas gränser.

Miljöpartiets europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke lyfter i Aftonbladet risken för smittspridning i de överfulla flyktingläger som finns inom EU. Hon menar att EU, i egenskap av världens största biståndsgivare, har de finansiella muskler som krävs för att föregå den akuta krissituation som riskerar att uppstå.

“Att EU inte har hittat en hållbar lösning för flyktingsituationen vid den grekiska gränsen, särskilt på på de grekiska öarna, är i sig redan en skandal. Om EU inte agerar omedelbart kan situationen utvecklas till en humanitär tragedi”, skriver Alice Bah Kuhnke.

Ledarskribenten Annika Ström Melin menar i Dagens Nyheter att de beslut EU nu fattar, kan komma att förändra och fördjupa EU-samarbetet på många sätt. Hon lyfter exempel på tillfällen där kriser möjliggjort förändringar i systemet som tidigare ansetts omöjliga, eller mycket svåra.

Medan FN:s generalsekreterare António Guterres på Aftonbladets debattsida påminner om att världens mest sårbara är de mest påverkade av den rådande pandemin, ifrågasätter Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, FN:s förmåga att hantera konflikter. Börjesson menar att vetorätten, det vill säga möjligheten för de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet att stoppa beslut, många gånger satt krokben för grundtanken i FN-stadgan att värna internationell fred och säkerhet.

“I takt med att utvecklingssamarbetet och ramverket för mänskliga rättigheter reformeras ställer motsättningar inom och mellan länder nya krav även på systemet för konflikthantering. I det här läget krävs en ny diskussion om vetorätten med målet att på sikt helt avskaffa den”, menar Börjesson.

Rune Andersson, senior professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, menar i Göteborgs-Posten att västvärlden har ett ansvar att begränsa spridningen av det nya coronaviruset i låginkomstländer. Det bör ske både genom att personer med symtom avstår från resor till låg- och medelinkomstländer, men även genom att rikare länder bistår med labb- och annan sjukvårdsutrustning.

Det nya coronaviruset påverkar även världsekonomin, men veckans stora börsras kan också härledas till en oljekonflikt mellan Ryssland och Saudiarabien. Beatrice Rindevall, ledarskribent i Dagens ETC menar att en diskussion lyst med sin frånvaro, nämligen den om hur Saudiarabien genom vårt fortsatta oljeberoende tillåts styra hela världsekonomin.

“Olja är oetiskt och otryggt. Det är helt enkelt dags för ett fossilförbud”, menar Rindevall. Oljeutvinningen är också känd för att bryta mot mänskliga rättigheter och skapa naturkatastrofer. Om det inte är nog motivation för att förbjuda fossiler borde den ekonomiska otryggheten som visade sig under veckans börsras alltså ge ett annat tungt argument, resonerar Rindevall.

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen:

Coronapandemin

Corona i flyktinglägren – en mardröm för EU
Alice Bah Kuhnke, Aftonbladet

Krisen kan fördjupa EU-samarbetet trots att ingen egentligen är ute efter det
Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

Den verkliga katastrofen blir när Corona drabbar Afrika
Rune Andersson, Göteborgs-Posten

Vi måste starta krig mot coronaviruset
António Guterres, Aftonbladet

Oljan och den ekonomiska krisen

Oljan ger skurkstater makt över världsekonomin
Beatrice Rindevall, Dagens ETC

Klimat och utsläpp

“Så kan vi halvera Sveriges koldioxidutsläpp nu”
Anders Lyngfelt och Mathias Fridahl, Dagens Nyheter

Krig och konflikter

Kriget i Afghanistan en skamfläck för Sverige
Thage G Peterson m.fl., Svenska Dagbladet

”FN-veto är ett hot mot lösning av Syrienkrisen”
Annelie Börjesson, Dagens Nyheter

Lär er av Trump för att kunna stoppa Erdogan
Charlie Weimers, Aftonbladet

HBTQ-rättigheter

HBTQ-hatet i Polen gör kampen extra viktig nu
Anders Österberg, Aftonbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät