Svenska opinionssidor dominerades av debatt om EU under veckan som gick. Foto: Jonatan Svensson Glad (CC BY-SA 2.0)

Aktuell debatt

EU, EU och ännu mera EU

Veckans debatt har som väntat handlat mycket om EU-valet. Av många har det lyfts som ett ödesval – där det behövs ett ställningstagande mot högerpopulism. Men synen på EU går isär.

”Rösta i EU-valet för att försvara det du tror på”, skriver Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, på DN Debatt. Gör din röst hörd och påverka inriktningen på EU:s politik under de kommande fem åren, skriver han. Juncker tror på ett enat EU som tillsammans kan uppnå mer. Ett EU som bekämpar populism, ett EU som stärker våra yttre gränser och ett EU som ingår i handelsavtal. Vidare betonar Juncker att EU är en union med gemensamma värderingar där vi tillsammans hjälps åt, när vi behöver varandra som mest.

I Dagens ETC visar Ana Süssner Rubinupp en annan bild av EU som ger en stark kontrast till Junckers syn. Ana SüssnerRubin tycker att de som ser på EU som ett fredsprojekt misstar sig gravt. Hon menar att de europeiska länderna har byggt upp en järnridå längs sina gränser och att unionens ökade militarisering – genom gräns- och kustbevakningsmyndigheten Frontex – är oacceptabel. Vidare skriver Rubin att EU och Västvärlden har varit inblandad i en rad olika krig – bland annat i Irak, Afghanistan och Libyen – som har lett till de flyktingströmmar som vi har sett de senaste åren.

”Europeisk politik förändras i grunden framför våra ögon”, skriver Adam Cwejman i Göteborgs-Posten. Valresultatet pekar på att den klassiska blockpolitiken i EU håller på att upplösas. De gröna partierna och de högerpopulistiska partierna runt om i Europa har växt, även valdeltagandet runt om i Europa har ökat.

Viktor Lundqvist skriver i Svenska Dagbladet att Sverige påverkas av Kinas kontroll över informationsflödet på nätet genom Kinas nyetablerade modell ”new world media order”. Lundqvist syftar på att den kinesiska ambassaden i Stockholm genom sina pressmeddelanden har försökt påverka svensk media. Svenska skribenter som har varit öppet kritiska mot regimen har kallats för anti-Kina och anklagats för att spridda desinformation.

I Svenska Dagbladet kritiserar Lars-Gunnar Liljestrand Sveriges inblandning i Irakkriget och menar att Sverige bör hålla sig utanför denna konflikt då den är kantad av stormakternas öppna och dolda intentioner. Liljestrand menar att USA – under ledning av Trump – försöker koppla ihop situationen i Syrien och Irak med Iran. Iran utgör en hotbild för USA. Därför försöker USA få inflytande i Syrien och Irak för att stärka sin position mot Iran, menar Liljestrand. Vidare menar skribenten att den svenska regeringens inbladning i Irakkonflikten är besvärande. 

EU-valet

”Rösta i EU-valet för att försvara det du tror på”
Jean-Claude Juncker, Dagens Nyheter Debatt

“EU:s militarisering är en praktskandal”
Ana Süssner Rubin,Dagens ETC

”Ett nytt Europa tar form”
Adam Cwejman, Göterborgs Posten

Sverige och Kina

”Så försöker Kina påverka svensk pressfrihet”
Viktor Lundqvist, Svenska Dagbladet

Sverige och Irak

”Svenska soldater har inte i Irak att göra”
Lars-Gunnar Liljestrand, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät