Skicka in en praktikplatsannons

  * = obligatoriskt fält


  Företag/myndighet/större organisation (10.000kr)Liten civilsamhällsorganisation (5.000kr)Avdelning/enhet på Sida

  Efter vårt urval skickas faktura ut i samband med att ni bekräftar ert deltagande.


  10 veckor20 veckor

  Fyll i de alternativ som är aktuella för er.  JaNej

  Vilka av de globala målen kommer praktikanten få jobba direkt med?:
  1. Ingen fattigdom2. Ingen hunger3. God hälsa och välbefinnande4. God utbildning för alla5. Jämställdhet6. Rent vatten och sanitet…7. Hållbar energi för alla8. Anständiga arbetsvillkor…9. Hållbar industri, innovationer…10. Minskad ojämlikhet11. Hållbara städer och samhällen12. Hållbar konsumtion och produktion13. Bekämpa klimatförändringarna14. Hav och marina resurser15. Ekosystem och biologisk mångfald16. Fredliga och inkluderande samhällen17. Genomförande och partnerskap


  Praktikannonstaggar:
  Barn/UngaBiståndCivilsamhällsfrågorDemokratiEkonomiForskningFörvaltningFred/KonfliktHälsaHumanitära frågorInformations- och kommunikationsteknologi (ICT)InnovationJämställdhetKlimat/MiljöKommunikationMänskliga rättigheterPåverkansarbeteProjektledningStatistikUtbildningUtvärdering (M&E)

  Dela det här: