Globala utmaningar och biståndets roll

FUF och Utrikesdepartementet bjuder in till samtal om dagens globala utmaningar och biståndets roll med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

FUF har i mer än 20 år arrangerat presentation och diskussion med de politiskt ansvariga för utvecklingssamarbetet i samband med att biståndsbudgeten presenteras. I år sker detta i samband med vårändringsbudgeten.

Fler människor än någonsin lever i akut nöd till följd av konflikter och katastrofer. Klimatförändringar, med tillhörande torka, översvämningar eller brist på färskvatten, accelererar och drabbar oftast människor som lever i fattigdom hårdast. Precis som klimatet är även demokratin en ödesfråga för vår tid. Det bor idag fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg.

Sveriges mål med biståndspolitiken är att skapa bättre förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck. När andra länder drar ner sitt stöd fortsätter Sverige att avsätta en procent av BNI till biståndet, men hur kan Sverige genom biståndspolitiken bidra till att möta de utmaningar vi står inför?

FUF och Utrikesdepartementet bjuder in till möte med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, för att samtala om dagens globala utmaningar och biståndets roll. Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth och Anna Sjöberg Tibblin, styrelseledamot respektive kanslichef för FUF. Det kommer också finnas tid för frågor från publiken. Varmt välkommen!

OBS:

  • Sista anmälningsdag är den 2 maj (begränsat antal platser).
  • Medtag legitimation med foto till seminariet.
  • Fika serveras från kl. 13:30. Seminariet startar kl. 14:00.
  • Seminariet hålls på svenska.

 

Dela det här: