Biståndet 2024: Nytt kapitel, ny(tt) Sida?

Till anmälan »
I september tillträdde Sidas nya generaldirektör Jakob Granit. Han tar över biståndsmyndigheten i en tid då världen präglas av ökande konflikter och humanitära kriser, minskande demokratiska utrymmen och allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna. Dessutom genomgår Sveriges bistånd stora förändringar. Exakt vad dessa kommer att innebära är i dagsläget oklart. 

Hur ser Granit på Sidas roll i det rådande världsläget och med nya politiska prioriteringar? Vilket handlingsutrymme har myndigheten, och hur ser dess arbete ut framöver? Vi får dessutom ta del av Granits analys av och från klimatkonferensen COP28 på vilken han medverkar veckan innan samtalet på FUF. Vad tar han med sig därifrån in i sitt arbete?   

Välkommen till ett frukostsamtal där dessa frågor kommer att diskuteras! Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot i FUF, leder samtalet där deltagarna bjuds in till att ställa frågor. 

Samtalet äger rum på FUF:s kansli och vi bjuder på frukost. Föranmälan krävs och det är begränsat antal platser. Anmälan stänger kl 12.00 den 19 december. Samtalet kommer även att livestreamas på vår Youtube-kanal Fufplay 

Välkomna! 

Lokalen ligger en halvtrappa ner utan hiss och tyvärr saknas hörslinga i lokalen. 

Dela det här: