Sommarakademin 2019

Ansökan till Sommarakademin 2019 är nu stängd.

Är du ung och intresserad av världen? På Sommarakademin lär du dig om hållbar global utveckling, de Globala målen och om vad du, Sverige och världen kan göra. Sommarakademin är ett unikt tillfälle för dig att diskutera världen med andra unga!

År 2030 ska världen uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. År 2015 klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling och de Globala målen ska bli verklighet för alla människor, i alla länder. Men för att målen ska bli verklighet måste alla, överallt, jobba för att det ska hända – och i det arbetet är du viktig! Därför bjuder FUF och Sida in till kursveckan Sommarakademin 2019. Genom föreläsningar, seminarier, workshops, diskussioner och utställningar lär du dig om utvecklingsfrågor, de Globala målen, vad Sverige har för roll och hur du kan engagera dig lokalt och globalt för att målen ska uppnås.

För vem?
Sommarakademin är en mötesplats för dig som är 18-25 år och är intresserad av samhällsfrågor och utvecklingen i världen. Sommarakademin hålls på grundläggande nivå och riktar sig därför till dig som ännu inte är så insatt i detta – men vill lära dig!

Efter avslutad kurs kan du:

  • Argumentera för vikten av de Globala målen och internationellt utvecklingssamarbete
  • Ge exempel på hur du, Sverige och världen kan arbeta för att de Globala målen ska uppnås
  • Skissa på egna idéer och initiativ som kan bidra till att de Globala målen uppnås

Läs intervjuer med tidigare deltagare här.

Notera att du måste ha fyllt 18 år vid kursstart.

För dig som redan har en del kunskaper – och vill lära dig ännu mer – har vi annan intressant verksamhet. Till exempel kan du engagera dig i en av FUF:s kommunikationsgrupper eller gå på våra seminarier.

När?
Kursen kommer att hållas 25-27 juni 2019, du reser dit 24 juni och hem 28 juni.

Var?
På Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursdeltagarna bor på kursgården. Läs om kursgården här.

Kostnader?
Det är gratis att delta! Vi står för kurskostnaden, tågresor, mat och boende.

Hur?
Anmälan för Sommarakademin 2019 är nu stängd.

I anmälan motiverar du kortfattat varför du vill delta och beskriver dina eventuella förkunskaper. FUF gör ett urval och bjuder in ca 40 deltagare till Sommarakademin. Genom urvalet säkerställer vi att vi bjuder in deltagare som har skilda bakgrunder och erfarenheter. Vi kommer även att prioritera deltagare som har få, eller inga, förkunskaper.

Vi börjar gå igenom ansökningarna efter 9 maj och skickar de första inbjudningarna under vecka 20.

Vilka arrangerar Sommarakademin?
Sommarakademin arrangeras av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Sida.

FUF är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som informerar och skapar debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. FUF verkar även som en länk mellan studenter, som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor, och arbetsmarknaden.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Frågor?
Mejla agnes.cronholm@fuf.se

Ansök här!

 

Dela det här: