Antologin ”Fredens framtid” innehåller 14 texter om hur vi skapar en hållbar fred och säkerhet. Den är gratis och kan laddas ned längre ner på sidan.

Hur kan barn inkluderas i arbetet för hållbar fred? Hur hänger klimaträttvisa och global hälsa samman med fredsarbetet? Dessa och många andra viktiga frågor tas upp av olika röster för hållbar fred och säkerhet i vår antologi Fredens framtid.

FUF:s nätverk för global hållbar fred och säkerhet har tillsammans med Föreningen Mänsklig Säkerhet varit med och skapat Fredens framtid – en digital antologi som lyfter frågor om hur vi skapar en hållbar fred och säkerhet utifrån samtida och framtida utmaningar. Antologin berör teman som klimat, hälsa, press- och yttrandefrihet, militära interventioner, vapenfrågor och olika aktörers roller i det internationella fredsarbetet. Författarna är i blandade åldrar och från olika delar av samhället som alla verkar för att utveckla förståelsen för hållbar fred och säkerhet.

– Vad vi borde förundras över är att freden, trots alla varningslampor och hot, faktiskt dominerar människors vardag, skriver Gerd Johnsson-Latham, chefredaktör för Nätmagasinet Mänsklig Säkerhet, i antologin.

– Lärdomarna från arbetet med millenniemålen är otvivelaktigen att frågan om hälsa bör utgöra en grundstomme för internationell politik och en integrerad del i var lands utrikespolitik, skriver Adonay E. Kidane som är läkarkandidat vid Lunds universitet.

Med denna antologi, som är finansierad av Folke Bernadotteakademin, vill Föreningen Mänsklig säkerhet och Föreningen för Utvecklingsfrågor introducera läsarna till en bredd av perspektiv inom fredsfrågor och genom det bidra till ökad kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld.

Ta del av antologin Fredens framtid i sin helhet här.

Läs mer om Nätverket för global hållbar fred och säkerhet här.

Dela det här: