Nätverket för global hållbar fred och säkerhet

In English

Vi har ett globalt säkerhetspolitiskt läge som är minst sagt instabilt. Vi ser nationalism, fundamentalism, kriminella nätverk och terrorism hota vår globala fred och säkerhet. Detta nätverk syftar till att diskutera hur vi i Sverige kan motverka detta. Hur vi kan skapa en fredligare, hållbarare och rättvisare värld.

Trots att många är överens om att vi är i ett svårt globalt säkerhetsläge landar debatten på hemmaplan ofta i militära lösningar. Nutidens stora globala säkerhetsutmaningar möts inte effektivt med enbart militära komponenter. En hållbar global utveckling kräver tydligare länkar mellan förebyggande åtgärder för fred, säkerhetsskapande insatser och mer långsiktig utveckling.

Genom att föra samman en rad unga makthavare och opinionsbildare som är engagerade i freds- och säkerhetspolitik kan vi föda idéer, skapa gemensamma aktiviteter och bredda den svenska debatten. Vi gör detta i syfte att påverka Sverige och världen att göra de prioriteringar som behövs för en fredligare och säkrare värld.

Nätverket har 3 grundläggande syften:

  • Bredda den svenska freds- och säkerhetspolitiska debatten och påverka politiker och makthavare inför valet 2022.
  • Skapa koncept kring Global Hållbar Fred och Säkerhet.
  • Ge unga makthavare och opinionsbildare mellan 18-35 år möjligheter att påverka i frågor som rör Global Hållbar Fred och Säkerhet.

Skriv till hallbarfred@fuf.se om du vill komma i kontakt med nätverket.

#Hållbarfred #utvpol #säkpol #2250 #Sustainablepeace

”Fredens framtid” – en ny antologi med röster för hållbar fred och säkerhet

Hur kan barn inkluderas i arbetet för hållbar fred? Hur hänger klimaträttvisa och global hälsa samman med fredsarbetet? Dessa och många andra viktiga frågor tas upp av olika röster för hållbar fred och säkerhet i Fredens framtid – en antologi av Nätverket för global hållbar fred och säkerhet och Föreningen Mänsklig Säkerhet. Läs mer om antologin och ladda ned den här.


Debatt i Utvecklingsmagasinet

Nätverkets medlemmar har skrivit en lång rad debattartiklar i FUF:s nättidning Utvecklingsmagasinet.


Klimathotet måste hanteras som ett säkerhetshot

En tornado har orsakat förödelse.Klimatförändringar är ett av våra absolut största hot mot fred och säkerhet. När fler människor ska samsas om färre resurser skapas en grogrund för konflikter. Nu måste vi göra allt vi kan för att hejda klimatkrisen – och samtidigt rusta för räddningsarbete och flyktingmottagande, skriver Gröna studenter.

 


Nya fredshot kräver ny handelspolitik

Skogsskövling i Brasilien och debattören Lina Arvidsson.EU har, sedan sin begynnelse, levt på tanken att med handel så kan freden säkerställas. I en förändrad omvärld måste EU tackla nya hot mot den globala freden – nämligen klimatförändringarna. Detta kräver en ny handelspolitik. Frihandelsavtalet med de sydamerikanska länderna i Mercosur kan markera en vändning, skriver Lina Arvidsson.

 


Vi måste ta cyberhoten på allvar

Hänglås på tangentbordIdag är vi beroende av digitala tjänster för att handla, läsa nyheter och hålla kontakt med varandra. Det innebär att vår vardag snabbt kan sättas ur spel genom cyberattacker och falsk information. Cyberhoten är inte bara en fråga för länders försvar utan för hela samhällen, skriver Vendela Rupp och Emma Henriksson.

 


Alla debattartiklar

Dela det här: