Nätverket för global hållbar fred och säkerhet

In English

Detta nätverk syftade till att diskutera hur vi i Sverige kan motverka de hot som finns mot vår globala fred och säkerhet och hur vi kan skapa en fredligare, hållbarare och rättvisare värld. Genom att föra samman en rad unga makthavare och opinionsbildare inom freds- och säkerhetspolitik skapade vi gemensamma aktiviteter för att bredda den svenska debatten. Vi gjorde detta i syfte att påverka Sverige och världen att göra de prioriteringar som behövs för en fredligare och säkrare värld.

Nätverket hade tre grundläggande syften:

  • Bredda den svenska freds- och säkerhetspolitiska debatten och påverka politiker och makthavare inför valet 2022.
  • Skapa koncept kring Global Hållbar Fred och Säkerhet.
  • Ge unga makthavare och opinionsbildare mellan 18-35 år möjligheter att påverka i frågor som rör Global Hållbar Fred och Säkerhet.

”Fredens framtid” – en ny antologi med röster för hållbar fred och säkerhet

Hur kan barn inkluderas i arbetet för hållbar fred? Hur hänger klimaträttvisa och global hälsa samman med fredsarbetet? Dessa och många andra viktiga frågor tas upp av olika röster för hållbar fred och säkerhet i Fredens framtid – en antologi av Nätverket för global hållbar fred och säkerhet och Föreningen Mänsklig Säkerhet. Läs mer om antologin och ladda ned den här.


Debatt i Utvecklingsmagasinet

Nätverkets medlemmar har skrivit en lång rad debattartiklar i FUF:s nättidning Utvecklingsmagasinet.


Klimathotet måste hanteras som ett säkerhetshot

En tornado har orsakat förödelse.Klimatförändringar är ett av våra absolut största hot mot fred och säkerhet. När fler människor ska samsas om färre resurser skapas en grogrund för konflikter. Nu måste vi göra allt vi kan för att hejda klimatkrisen – och samtidigt rusta för räddningsarbete och flyktingmottagande, skriver Gröna studenter.

 


Nya fredshot kräver ny handelspolitik

Skogsskövling i Brasilien och debattören Lina Arvidsson.EU har, sedan sin begynnelse, levt på tanken att med handel så kan freden säkerställas. I en förändrad omvärld måste EU tackla nya hot mot den globala freden – nämligen klimatförändringarna. Detta kräver en ny handelspolitik. Frihandelsavtalet med de sydamerikanska länderna i Mercosur kan markera en vändning, skriver Lina Arvidsson.

 


Vi måste ta cyberhoten på allvar

Hänglås på tangentbordIdag är vi beroende av digitala tjänster för att handla, läsa nyheter och hålla kontakt med varandra. Det innebär att vår vardag snabbt kan sättas ur spel genom cyberattacker och falsk information. Cyberhoten är inte bara en fråga för länders försvar utan för hela samhällen, skriver Vendela Rupp och Emma Henriksson.

 


Alla debattartiklar

Dela det här: