Transparency International Sverige

Placeringsort: Stockholm/Delvis distans

Om organisationen

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International – världens största och ledande antikorruptions-organisation. TI Sverige bedriver en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar och verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande.

Vad innebär praktiken?

En praktik vid TI Sverige ger dig möjlighet att engagera dig såväl i lokala frågor, som integritet i politiken eller svenska företags arbete med affärsetik, som i globala diskussioner, som transparens i hälsofrågor eller internationellt arbete med hållbarhetsmålen. Tillsammans tar vi fram ett projekt som du självständigt, med stöd från oss, driver och genomför – det kan vara en kartläggning, en intervjustudie, en rapport, utbildningsunderlag eller förslag till kampanjer inom någon eller några av våra intresseområden.

Utöver detta ingår förutom omvärldsbevakning, kommunikation, informationsinsamling, även planering och koordinering av samt medverkan i möten, seminarier, rapportlanseringar, medlems- eller nätverksträffar, projektspecifika aktiviteter eller andra utåtriktade aktiviteter. Vi driver bl.a. ett framgångsrikt nätverk för svenska storföretag som alla är aktiva inom affärsetik. Vi samarbetar med bl.a. myndigheter, företag och intresse- och branschorganisationer – såväl i Sverige som internationellt. Med andra ord, du får vara med i många olika sammanhang.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Som praktikant hos TI Sverige förutsätter vi att du har ett stort samhälls- eller hållbarhetsintresse men du behöver inte vara insatt i korruptionsfrågorna.

Du bör ha en pågående akademisk utbildning, men du kan vara blivande jurist, samhällsvetare, ekonom, statsvetare, ingenjör eller kommunikatör.

Svenska är vårt arbetsspråk och vi förutsätter att du talar och skriver mycket god svenska. Vi är del av en internationell organisation så engelska i tal och skrift är en förutsättning för att tillgodogöra sig praktiken. Behärskar du andra språk är det såklart ett plus.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Har du intresse för eller tidigare erfarenhet av arbete mot korruption? Är du aktiv inom en förening och/eller intresserad av föreningsverksamhet? Har du bott eller studerat i ett annat land än Sverige?

Övrig information

Vårt kontor finns på Södermalm i Stockholm, men vi arbetar flexibelt vilket gör att du har möjlighet att arbeta på distans under delar av praktiken.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Vi strävar efter att tydliggöra och höja kunskapen om hållbar utveckling där miljömässiga-, sociala- och (bolags)styrningsfrågor (ESG) är lika stora hörnstenar. Detta görs genom informationsspridning, kunskapshöjande verksamhet och påverkansarbete.

Som praktikant på Transparency International Sverige, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #16
Dela det här: