Transparency International Sverige

Om organisationen

Transparency International (TI) Sverige är en svensk civilsamhällesorganisation (ideell förening) som tillsammans med över hundra nationella avdelningar ingår i världens största antikorruptionsorganisation – Transparency International. I Sverige bedriver vi en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att öka medvetenheten om korruption och dess skadeverkningar i såväl privat som offentlig sektor. Vi vill främja ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande för en hållbar utveckling.

Vad innebär praktiken?

En praktik vid TI Sverige ger dig möjlighet att engagera dig såväl i lokala frågor, som riksdagspartiernas intresse i antikorruption eller svenska företags arbete med affärsetik, som i globala diskussioner, som transparens i hanteringen av Covid19-vaccin eller internationellt arbete med hållbarhetsmålen. Tillsammans tar vi fram ett projekt som du självständigt, med stöd från oss, driver och genomför – det kan vara en kartläggning, en intervjustudie, en rapport, utbildningsunderlag eller förslag till kampanjer inom någon eller några av våra intresseområden. Under 2022 kommer vi särskilt att fokusera på ungas engagemang i antikorruption och dina ideer är varmt välkomna! Utöver detta ingår förutom omvärldsbevakning, kommunikation, uppdatering av vår web och informationsinsamling, även planering och koordinering av samt medverkan i möten, seminarier, rapportlanseringar, medlems- eller nätverksträffar, projektspecifika aktiviteter eller andra utåtriktade aktiviteter. Vi driver bl.a. ett framgångsrikt nätverk för svenska storföretag som alla är aktiva inom affärsetik. Vi samarbetar med bl.a. myndigheter, företag och intresse- och branschorganisationer – såväl i Sverige som internationellt. Med andra ord, du får vara med i många olika sammanhang.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Som praktikant hos TI Sverige förutsätter vi att du har ett stort samhälls- eller hållbarhetsintresse men du behöver inte vara insatt i korruptionsfrågorna. Du bör ha en pågående akademisk utbildning, men du kan vara blivande jurist, samhällsvetare, ekonom, statsvetare, ingenjör eller kommunikatör. Vi är del av en internationell organisation så god svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att tillgodogöra sig praktiken. Behärskar du andra språk är det såklart ett plus.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Praktik eller arbete vid internationella organisationer. Ideellt engagemang.

Dela det här: