Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

Om organisationen

Nätverket har mer än 4500 medlemmar från hela världen. I Sverigemyndigheter, civilsamhälle, privata sektorn, akademin och internationella organisationer. Nätverket  ären plattform för en aktiv diskussion kring Agenda 2030 och de frågor som rör hunger, hållbara livsmedelssystem, rätten till näringsrik mat, hållbart lantbruk för en ekonomisk utveckling inom planetens gränser. Genom SIANI youth försöker SIANI skapa ett engagemang hos olika ungdomsgrupper för grunderna för en hållbar global livsmedelsförsörjningen. SIANI:s sekretariat har en lång erfarenhet av att leda och främja dialog genom seminarier, expertgrupper samt genom att kommunicera via web och sociala medier. SIANI är ett oberoende nätverk som administreras av Stockholm Environment Institute, SEI som är ett globalt prestigefyllt miljöinstitut som arbetar för att förmedla resultat från miljöforskningen till beslutsfattare. Att göra sin praktik på SIANI innebär också att ta del av SEI’s spännande och internationella aktiviteter.

Vad innebär praktiken?

Att arbeta med SIANI innebär att du kommer få komma hjälpa till kommunicera om en av världen största utmaningar; hur kan vi hjälpas åt att uppnå målet att ingen människa ska behöva vara hungrig 2030 genom ett hållbart klimatanpassat jordbruk? Hur gör vi så att världens värdefulla resurser räcker till för att producera mat till jordens växande befolkning? Vad producerar vi på ett smart sätt för att alla ska kunna äta en näringsrikmat utan att överskrida planetens gränser? Som praktikant på SIANI förväntas du att arbeta med sociala media kanaler, du kommer att få lära dig att skriva bloggar och artiklar för SIANIs hemsidan och hjälpa till att organisera våra spännande seminarier och andra event . Du kommer att få stora möjligheter att nätverka samt att delta i SIANIs arbete på olika platser runt om i Sverige. Du kommer också få chansen att arbeta med och utveckla vår ungdomssatsning SIANI Youth, ett initiativ för ungdomar (mellan 16-34 år) både hemma i Sverige och globalt. Vi sätter stort värde på våra praktikanters egna perspektiv och erfarenheter samt uppskattar praktikanter som tar egna initiativ . Som praktikant kommer du att få arbeta självständigt med stöd från våra duktiga medarbetare. Du kommer även få chans att följa global klimat och miljöforskning på nära håll. Vi erbjuder en dynamisk internationell och mångkulturell arbetsplats.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Vår praktikant behöver ha ett genuint intresse i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning inom t.ex. jordbruk, matförsörjning, markvård, naturresursförvaltning, hållbar livmedelsproduktion och konsumtion.
  • Vi uppskattar om praktikanten har utbildning inom dessa frågor och det ses som en fördel med agronomi-, skogsmästar- eller geografi studier.
  • Vi önskar att praktikanter har erfarenhet av kommunikation genom olika media , foto, film, sociala medier.
  • Vi ser gärna en engagerad person som är nyfiken och inte tvekar inför att ta egna initiativ, och som gillar att arbeta både självständigt och dynamiskt i grupp.
  • Goda kunskaper i engelska är ett krav (i både i skrift och tal)

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenheter med att arbeta hemsidor samt att känna till hur man laddar upp material på webben.
  • Erfarenhet av att vara aktiv på sociala medier.
  • Andra FN språk än engelska.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikanten kommer att följa SIANI teamets verksamhet och i höst innebär det att inleda en verksamhet som ska fokuserar hur hållbara livsmedelssystem kan bidra  med nå hållbarhets mål i Agenda 2030.

Som praktikant på Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #2Global goal #13Global goal #17
Dela det här: