Sveriges lantbruksuniversitet – SLU Global

Placeringsort: Uppsala

Om organisationen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Universitetet jobbar med hållbar utveckling av landsbygd, hav och städer och verkar för människors och djurs livskvalitet. SLU producerar forskning i världsklass och har 40 utbildningsprogram inklusive för utbildning till agronom, landskapsarkitekt och veterinär. Utbildningarna leder till relevanta jobb och kompetensen är efterfrågad i näringsliv och samhälle. SLU verkar både lokalt och globalt för att bidra till en hållbar utveckling i ett förändrat klimat och att de 17 globala målen inom FN:s Agenda 2030 uppnås. På rektorns kansli finns enheten SLU Global som främjar, stöder och speglar SLU:s verksamhet för global utveckling.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att tillsammans med kollegor på SLU Global bidra till verksamheten, bland annat i samband med:

 • Externfinansierade kapacitetsutvecklingsprogram och externa nätverk.
 • Extern och intern kommunikation.
 • SLU:s interna nätverk för global utveckling och samverkan med studenter.

Det kan vara i form av att:

 • Analysera, sammanfatta och presentera kunskap från policy- eller vetenskapliga rapporter, muntligt eller skriftligt.
 • Delta i och rapportera från interna/externa möten av relevans för global utveckling.
 • Bidra till planering, genomförande och uppföljning av mindre och större evenemang.
 • Kommunicera genom sociala media och på webben.
 • Skriva artiklar eller blogg-inlägg.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Ha ett stort intresse för utvecklingsfrågor och samarbeten med aktörer i låginkomstländer.
 • Ha avlagt minst 60hp.
 • Ha god förmåga att utveckla och upprätthålla goda relationer och nätverk.
 • Ha god analytisk förmåga.
 • Ha god kommunikativ förmåga.
 • Kunna arbeta både på engelska och svenska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av att arbeta med sociala media och webb-baserad kommunikation.
 • Förmåga att arbeta på andra språk av relevans för vår verksamhet.

Övrig information

SLU Global erbjuder goda möjligheter till att få inblick i och erfarenhet av utvecklingssamarbeten, forskningens roll för Agenda2030 och att utveckla nätverk för framtiden. Läs mer om vår verksamhet här: https://www.slu.se/slu-global

Välkommen med din ansökan!

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Arbete för SDG1, 2, 13, 15 och 17 pågår kontinuerligt i SLU Globals dagliga verksamhet och praktikanten kan t.ex. bidra till att organisera seminarier inom dessa områden, kommunicera om dem på sociala medier, och sammanfatta och presentera nya rapporter som berör målen från FN och andra internationella organ. Därutöver utformar vi gärna arbetsuppgifter tillsammans med praktikanten utifrån hens styrkor eller intressen, vilket kan leda till en tyngdpunkt på något av de andra målen. Det kan även inbegripa mer omfattande analytiskt arbete.

Som praktikant på Sveriges lantbruksuniversitet - SLU Global, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #2Global goal #3Global goal #4Global goal #5Global goal #6Global goal #10Global goal #11Global goal #13Global goal #14Global goal #15Global goal #16
Dela det här: