Praktikannons

Svenska Burmakommittén

Om organisationen

Svenska Burmakommitténs projekt i Burma stödjer aktörer som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering. I Sverige arbetar vi med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle. Burmakommitténs verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till lokala människorättsorganisationer runtom i Burma och informationsarbete i Sverige. Vi vill att internationell verksamhet i Burma ska bidra till demokratisering och en förbättrad människorättssituation.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på Svenska Burmakommitténs huvudkontor i Stockholm blir du en del ett litet dynamiskt arbetslag vilket ställer stora krav på både på flexibilitet och anspråkslöshet. Vi är en välkänd organisation i Burmasammanhang och har höga krav på saklighet och noggrannhet.

Då vi är ett litet kontor kommer praktikanten få möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Huvudsakligen består praktikantens arbete av att stödja Burmakommitténs informations- och kommunikationsarbete. Analys och omvärldsbevakning liksom kontakt med partnerorganisationer, media, medlemmar och andra målgrupper är naturliga inslag i arbetet. Kommunikation via hemsida e-post och sociala medier är också en viktig del av vårt informationsarbete.

Praktikanten kommer även att arbeta en del med vårt andra verksamhetsben som utgörs av stöd till människorätts- och demokratiförsvarare inom det burmesiska civilsamhället. Till arbetsuppgifterna hör bland annat rapportering, uppföljning och handläggning. Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter ingår även arbete med att arrangera seminarier och ta emot inbjudna gäster från Burma i samband med möten med allmänhet och beslutsfattare i Sverige.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Universitets- eller högskoleutbildning inom statskunskap, internationella relationer, freds- och konfliktkunskap eller liknande.

God förmåga att ta in och analysera stora mängder information.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

God förmåga att presentera information på ett sakligt, nyanserat och intresseväckande sätt.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Tidigare erfarenhet av att arbeta med analys eller rapportering.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med kommunikation.

Kunskap om Burma.

 

Dela det här: