Stockholms FN-förening

Placeringsort: Stockholm
HT24, 10 veckor/20 veckor

Om organisationen

Stockholms FN-förening erbjuder praktikplats till dig som vill vara med och öka människors kunskap om FN:s viktiga mandat och verksamhet. Praktiken pågår normalt under 20 veckor men beroende på det program du läser kan vi även ta emot för kortare praktik, dock minst 10 veckor. Stockholms FN-förening är en del av FN-rörelsen i Sverige och den största föreningen inom Svenska FN-förbundet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter vi tänker globalt men handlar lokalt. En röd tråd i arbetet är Agenda 2030, FNs hållbarhetsagenda. Vi har förutom de gemensamma föreningsaktiviteterna också en ungdomssektion och en studentsektion som planerar aktiviteter för sina målgrupper. Vi söker dig som brinner för globala utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och FNs internationella arbete och som vill delta i Stockholms FN-förenings ideella arbete. Vi värdesätter dina kunskaper och erfarenheter och värnar om att vara en praktikplats som ger dig relevant arbetslivserfarenhet. I din roll planerar och genomför du överenskomna aktiviteter, dels tillsammans med din handledare och andra ledamöter i styrelsen, men också självständigt.

Du kommer att få förståelse för hur en förening fungerar, hur styrelsearbete går till och nödvändiga administrativa rutiner. Du kommer att delta i arbetet inom styrelsens fokusgrupper Miljö, klimat och hållbarhet, Fred och säkerhet och Mänskliga rättigheter. Du kommer också ges tillfälle att delta i olika seminarier och aktiviteter som ger dig inblick i olika delar av FNs verksamhet och i internationell politik.

Vad innebär praktiken?

• Delta i planering, genomförande och uppföljning av en mängd olika aktiviteter såsom att anordna seminarier och konferenser inom våra fokusområden i nära samarbete med ansvariga styrelseledamöter , sektioner och externa samarbetspartners.
• Ansvara för att uppdatera föreningens hemsida och blogg samt sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn) och bidra med relevanta inlägg.
• Löpande stå i kontakt med styrelsen, ungdoms och studentsektionen samt med medlemmar genom mejl och telefon.
• Ta emot inkommande post framför allt via mejl samt inkommande samtal på föreningens telefon och besvara inkommande frågor och/eller skicka dem vidare till berörd styrelseledamot.
• Skicka kallelse med beslutsunderlag till styrelsemöten, delta som adjungerad och föra protokoll vid styrelsens möten samt ansvara för att protokoll sänds för justering av justerare och ordförande.
• Löpande sammanställa olika rapporter från föreningens aktiviteter , söka information och kontakter i planeringsarbetet samt genomföra andra relevanta uppföljningar.

Det finns utrymme för att driva något självständigt projekt inom ramen för Stockholms FN-förenings verksamhet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

• Du har ett stort intresse för FNs verksamhet och globala utvecklingsfrågor.
• Praktiken ska ingå som en del av din akademiska utbildning.
• Din studieinriktning kan vara t.ex. samhällsvetenskap, global utveckling, internationella relationer eller liknande. Vi tar också gärna emot dig som utbildar dig inom kommunikation.
• Du kan hantera sociala medier och IT stöd såsom Zoom, Simple SignUp etc. Du får gärna ha erfarenhet av något design
och bildredigeringsprogram.
• Du är en öppen och positiv person, van att arbeta både självständigt och i grupp.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Övrig information

Praktiktjänsten är placerad på Södermalm, Alsnögatan 11 i Stockholm, och Svenska FN-förbundet, som föreningen samverkar med i många frågor, finns i samma hus. Du får handledning löpande under praktiktiden och ett tjänstgöringsintyg efter avslutad praktiktjänstgöring. Arbetstiderna varierar beroende på aktiviteter så kvälls och helgarbete förekommer. Arbetstiden förläggs i samråd med föreningens ordförande och styrelse.

Dela det här: