Stockholms FN-förening

Om organisationen
Stockholms FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas.

Vad innebär praktiken?
Stockholms FN-förening erbjuder under hösten 2021 en praktikant möjligheten att delta i arbetet med att öka människors kunskap om och engagemang för FN:s arbete.

Som praktikant kommer du ansvara för föreningens kommunikation internt och externt via mail och telefon. Du får också, ansvara för att uppdatera föreningens hemsida, blogg och sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter och Youtube). Du kommer att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av ett antal seminarier, event och andra projekt som Stockholms FN-förening planerar att utföra. I dina arbetsuppgifter ingår sammanställning av rapporter och resultat från dessa projekt, seminarier och event. Under din praktikperiod kommer du även kunna utveckla och arbeta med ett eget projekt inom ramen för Stockholms FN-förenings verksamhetsområde.

Vi värdesätter våra praktikanters kunskaper och erfarenheter och värnar om att vara en praktikplats som ger dig relevanta arbetslivserfarenheter.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Vi på Stockholms FN-förening söker en praktikant som brinner för globala utvecklingsfrågor och som har ett starkt intresse och engagemang för FN:s arbete. En vilja att förbättra och utveckla föreningens verksamhet.

Vi söker dig som har god kännedom om globala frågor om social och ekonomisk utveckling, miljöfrågor, mänskliga rättigheter och fred och säkerhet samt FN. Du har mycket god administrativ förmåga och kunskaper i hela Officepaketet samt i digitala verktyg, som ZOOM.

Som person är du ansvarstagande och tar egna initiativ. Vidare är du strukturerad, självgående och slutför dina uppgifter i tid. Du är positiv och kreativ med god förmåga att samarbeta i grupp.

Meriterande kompetens/erfarenhet
Det är meriterande om praktiken ingår som en del av en akademisk utbildning. Exempelvis inom statsvetenskap, globala studier eller liknande.

Meriterande är också om du är bekant med Canva-programmet eller annat designsoftware samt har tidigare erfarenhet av att använda WordPress , Mailchimp och CRM-system.

Övrigt
Praktiken är på heltid under höstterminen 2021 med start enligt överenskommelse. Stockholms FN-förening har inte möjlighet att erbjuda ekonomisk ersättning under praktikperioden. Du får ett intyg efter avslutad praktiktjänstgöring.

Dela det här: