Stockholms FN-förening

Om organisationen

Stockholms FN-förening, del av FN-rörelsen, är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med information om FNs viktiga arbete, påverkansarbete och kommunikation och vi värnar om våra medlemar, unga som äldre. Vi tänker globalt men handlar lokalt. Vår rörelse levandegör visioner och formar idéer om hur internationellt samarbete främjas.

Vad innebär praktiken?

praktiken syftar till att:

– inhämta kunskap om hur FN-rörelsen och civilsamhället i allmänhet arbetar, förstå sin roll och praktikplatsens organisation och hur arbetsuppgifterna bidrar till föreningens resultat.
– organisera arbetet för att nå uppsatta mål inom fastställd tidsram, samt delta och stötta arbetsgrupper.
– förstå hur FN systemet arbetar internationellt och FN-föreningens roll nationellt.
– stötta nya och existerande medlemmar (medlemsvård) och definiera strategier för att nå medlemmar med information och inbjudningar till seminarier/aktiviteter.
– utveckla konstruktiva arbetsrelationer med styrelsens ledamöter, ungdoms- och studentsektionen och bidra med sin kompetens till verksamhetens utveckling.
– få insyn i FNs mandat och befogenheter, arbetsfördelning och beslutsfattande instanser, specialiserade organs och programs mandat samt medlemsländers skyldigheter.
– tillägna sig tematisk kunskap om FNs arbetsområden, fred och säkerhet, männskliga rättigheter samt hållbarhetsagendan Agenda 2030 och bidra till att utveckla information och verksamhetsaktiviteter

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du har god kännedom om och intresse för globala utvecklingsfrågor och FN. Goda kunskaper i engelska. Praktiken ska ingå som del av den akademiska utbildningen inom statsvetenskap, globala studier, juridik, kommunikation eller liknande. Vi söker dig som har en öppen och positiv inställning och som både kan arbeta självständigt och fungera effektivt inom en grupp. Du har god organisationsförmåga både på administrativ nivå och tematiskt och kan organisera ditt arbete för att nå deadline. God kännedom och färdigheter i Officepaketet, publiceringsverktyg, digital kommunikation. Vi ser gärna att du hanterat Canva-programmet eller annat design software.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Kommunikationsarbete och anpassning av information till olika målgrupper. Definiera mål för arbetsmoment, samt utvärdera måluppfyllelsen och resultat. Du tänker innovativt och söker aktivt information som du behöver i ditt arbete och hittar praktiska lösningar till utmaningar. God arbetskapacitet under ibland stressiga förhållanden.

Övrig information

Praktiken löper över 20 veckor och är icke arvoderad. Viss arbetstid är förlagd till kvällstid (styrelsemöten och/eller verksamhet) Du kan genomföra ett individuellt projekt inom ramen för föreningens verksamhet. Du lämnar slutrapport till föreningen och får ett arbetsintyg efter avslutad praktiktjänstgöring. Vi ser gärna att praktikanten är/blir medlem i Stockholms FN-förening.

Dela det här: