Stockholm Environment Institute – Swedish Development Research Network (SweDev)

Om organisationen
SweDev är ett nätverk med syfte att sammanföra utvecklingsforskare i Sverige för att stärka samarbetet utvecklingsforskare emellan samt öka interaktionen mellan utvecklingsforskare och praktiker. SweDev vill öka användningen av forskningsbaserad kunskap inom det internationella utvecklingssamarbetet och för genomförandet av Agenda 2030.

SweDev:s sekretariat är baserat på Stockholm Environment Institute (SEI).

Vad innebär praktiken
Brinner du för utvecklingsfrågor? Vill du få erfarenhet av att brygga utvecklingsforskning till policy? SweDev letar efter en praktikant till vårt kansli på Stockholm Environment Institute (SEI) för hösten 2021. Praktikanten bör ha ett stort intresse för utvecklingsfrågor, vara motiverad och drivas av utåtriktat arbete samt webbkommunikation och vara flytande på svenska och engelska.

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Upprätthålla och utöka SweDevs online-närvaro genom att skapa innehåll, redigera och uppdatera SweDev:s hemsida
  • Delta i kommunikations och påverkansarbetet
  • Stöduppgifter inom SweDev:s utbildningsgrupp och forskargrupp
  • Övervaka trender och frågor som är relevanta för SweDev och identifiera möjligheter för SweDev att påverka den offentliga debatten om utvecklingsfrågor
  • Stöd med administrativa uppgifter i SweDev:s sekretariat
  • Eventuella andra uppgifter som uppstår

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Vi letar efter en kandidat som:
– Går en masterutbildning inom ett relevant område, exemplevis inom samhällsvetenskap, utvecklingsstudier eller kommunikation.
– Har erfarenhet av online kommunikation och gärna erfarenhet av att arbeta med WordPress.
– Flytande i svenska och engelska i både skrift och tal.

 

Dela det här: