Stiftelsen Choice

Om organisationen

Stiftelsen Choice arbetar inom preventionsområdet och målgruppen är ungdomar och unga vuxna. I 10 år har vi arbetat i Sverige med ett koncept som nu ska exporteras utomlands. Konceptet bygger på att läkar- och psykologstudenter undervisar högstadie- och gymnasieelever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak samt utbildar eleverna om psykisk ohälsa och suicid. Studenterna har även stödjande samtal med eleverna. Vårt arbete med hälsa och utbildning är en del av de globala hållbarhetsmålen. Mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande – är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Vårt arbete är även en del av mål nr 4 – God utbildning för alla. Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser, utbildning och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Vad innebär praktiken?

Under 2021 kommer Stiftelsen Choice att satsa stort på digital insamling från privatpersoner samt utöka vårt arbete både nationellt som internationellt. Vi kommer även att delta på världsutställningen Expo 2020 i Dubai (framskjutet till 2021 pga corona). Vad gäller praktiken kommer praktikanten att vara en del av vårt lokala och nationella arbete såväl som vår globala och internationella satsning. Praktikanten kommer även att få arbeta med vårt insamlingsarbete, dels med privata gåvor och dels med att skriva ansökningar för nationella och internationella bidrag. Praktiken kommer bland annat att innebära dels det förberedande arbetet till världsutställningen i Dubai, men också arbete med att nå ut till fler länder i världen. Praktikanten kommer att få leda egna projekt inom vårt insamlingsarbete samt arbeta hands on med våra befintliga projekt ute i skolor. Praktikanten kommer få öva på projektledning genom att genomföra och ansvara för våra lokala projekt. Vidare kommer praktikanten att få delta på möten med externa samarbetspartners, bidragsgivare, politiker och intressenter. Under 2021 kommer vi anordna utbildningsdagar för våra läkar- och psykologstudenter, vilket praktikanten kommer att hjälpa till med och delta på. På Stiftelsen Choice får praktikanten verkligen möjlighet att växa in i en varierad roll med stort ansvar!

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Akademisk utbildning (gärna inom folkhälsovetenskap, samhällskunskap eller hälsovetenskap)
  • Flytande svenska i tal och skrift
  • Mycket god engelska
  • Nyfiken och öppen för flexibelt arbete
  • Stort intresse för hälsa, ungdomar och ideellt arbete

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet av projektledning
  • Erfarenhet av och kunskap om Mellanöstern
  • Erfarenhet av insamlingsarbete

Övrig information

På Stiftelsen Choice har vi högt i tak och välkomnar nya idéer och ny inspiration!

Dela det här: