Statistikmyndigheten (SCB)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik för global utveckling bland annat genom kapacitetshöjande utvecklingsinsatser i ett flertal utvecklingsländer. Denna verksamhet är i huvudsak Sida-finansierad.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på SCB:s sektion för internationellt utvecklingssamarbete är du med och bidrar till kapacitetsutveckling hos statistikmyndigheter i länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Europa. Du kommer att vara en självklar del av vårt arbetsteam och gemensamt vara med att driva vårt dagliga arbete framåt.

Exempel på arbetsområden:

 • Delaktig i genomförandet av internationella samarbetsprojekt tillsammans med statistikmyndigheter i våra samarbetsländer.
 • Delaktig i genomförandet av vårt program om jämställdhetsstatistik ”International Training Programme Gender Statistics”.
 • Samordna och handlägga genomförandet av internationella studiebesök (givet att internationella resor går att genomföra).
 • Samordna digitala workshopar och kommunikationsaktiviteter, hålla kontakt med samarbetspartner.
 • Ta fram underlag och rapporter, sammanställa resultat.
 • Omvärldsbevakning och analys inom områdena statistik samt den svenska och globala utvecklingsagendan.
 • Administrera det dagliga arbetet och handlägga ärenden.

Att göra praktik på SCB är både utvecklande och spännande. Du kommer att få möjlighet att öka dina kunskaper om Sveriges internationella myndighetssamarbete kring FN:s globala mål för hållbar utveckling samt hur statistik kan användas som ett verktyg för att uppnå dessa. Förutom detta får du ökade erfarenheter av att administrera och organisera det dagliga arbetet i en miljö som präglas av internationella kontakter.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker dig som:

 • Studerar global utveckling, internationella relationer, mänskliga rättigheter, ekonomi eller liknande ämne som är relevant för praktiken.
 • Har ett intresse för global utveckling, Agenda 2030, jämställdhet, statistik och internationellt utvecklingssamarbete.
 • Har ett intresse för organisatoriska frågor, kommunikation och verksamhetsutveckling.
 • Tycker om att skriva och kan uttrycka dig väl i skriftlig kommunikation. Har goda kunskaper i engelska.
 • Interkulturell kompetens.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av att ha bott, studerat eller arbetat utomlands.
 • Kunskaper i franska eller spanska.
 • Ideellt engagemang. Det kan vara både genom en förening eller privata initiativ.
 • Studerat statistik.

Övrig information

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde. Vi är ca 1200 medarbetare som arbetar i Stockholm, Örebro och som intervjuare runt om i Sverige.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikanten kommer att vara delaktig i genomförande och utveckling av vår verksamhet som utgår från mål 16 och 17. Specifikt kommer praktikanten att arbeta med jämställdhetsmålet då hen kommer att vara delaktiga i vårt program för jämställdhetsstatistik, men i och med att målet hänger ihop med många av de andra ingår även dessa. Beroende på vilka andra projekt praktikanten kommer att vara delaktig i så kan praktikanten även få jobba direkt med andra mål.

 

Som praktikant på Statistikmyndigheten (SCB), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #3Global goal #4Global goal #5Global goal #10Global goal #13Global goal #16Global goal #17
Dela det här: