SLU Global

Om organisationen
SLU Global har i uppdrag att främja, stödja och spegla SLUs verksamhet för global utveckling för att bidra till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer. Vi har många omfattande och långsiktiga samarbeten med partners i Afrika, Asien och andra delar av världen, som tar fram ny kunskap, bidrar till ökad kapacitet, och stärker länkarna mellan forskning, policy och praktik. Prioriterade områden är klimatförändringar, livsmedelstrygghet, en cirkulär och biobaserad ekonomi, biodiversitet och ekosystem, global hälsa och urban hållbarhet.

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. SLU producerar forskning i världsklass och har 40 utbildningsprogram inklusive agronom, jägmästare, landskapsarkitekt och veterinär. Utbildningarna leder till relevanta jobb och kompetensen är efterfrågad i näringsliv och samhälle.

Vad innebär praktiken?
Praktiken innebär att, tillsammans med kollegor på SLU Global, bidra till arbetsuppgifter, till exempel i samband med:

– Våra internationella samarbeten
– Kommunikation om våra samarbeten och arbetet för Agenda 2030
– SLUs interna nätverk för global utveckling
– Utvecklingen av vår samverkan med SLUs studenter.

Det kan bland annat vara i form av att:

-Analysera och presentera budskap från internationella rapporter och annan information muntligt eller skriftligt
-Delta i och rapportera från externa/interna möten av relevans för global utveckling
-Bidra till planering, genomförande och uppföljning av mindre och större evenemang
-Kommunicera genom sociala media och på webben
-Skriva artiklar eller blogg-inlägg.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Ha avlagt minst 60hp i ämnen relaterade till SLU’s verksamhet.
  • Intresse för utvecklingsfrågor och samarbeten med aktörer i låginkomstländer.
  • God förmåga att utveckla och upprätthålla goda relationer och nätverk.
  • God analytisk förmåga.
  • God förmåga att använda digitala tekniker, t.ex. för möten.
  • God kommunikativ förmåga.
  • Erfarenhet av att arbeta med sociala media.
  • Förmåga att arbeta både på engelska och svenska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Förmåga att arbeta på andra språk av relevans för vår verksamhet.

Övrigt  
SLU Global erbjuder goda möjligheter till att få inblick i utvecklingssamarbeten, forskningens roll för Agenda2030 och att utveckla nätverk för framtiden. Läs gärna mer om vår verksamhet här: www.slu.se/slu-global och om SLUs alla verksamhetsområden här: www.slu.se

Välkommen med din ansökan!

 

Dela det här: