Praktikannons

Sida – Sida Partnership Forum

Om organisationen

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är Sidas utbildningscenter och en mötesplats där svenska aktörer som är verksamma inom internationellt utvecklingssamarbete kan träffas för att nätverka, byta erfarenheter och stärka sin kapacitet i aktuella frågor som t.ex. resultatstyrning, anti-korruption, miljö/klimat, jämställdhet och konflikt. SPF organiserar och faciliterar kurser för att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Målgrupperna är myndigheter, organisationer i civila samhället, akademin och näringslivet, men också yngre personer som rekryterats till tjänster inom multilaterala, bilaterala och regionala biståndsorgan genom Sidas resursbasprogram (JPO, BBE, SARC, MFS m.fl.).

Förutom utbildningsverksamheten handlägger SPF även bidrag till organisationer i det civila samhället med syfte att informera om svenskt utvecklingssamarbete.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten. Under praktiken arbetar du i huvudsak med de programansvariga och kommunikatören på SPF.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Bistå i planering, administrering och genomförande av kurser.
 • Bistå SPF:s kommunikatör i planering, utveckling och genomförande av den digitala kommunikationen.
 • Bistå SPF:s programansvariga med insatshantering.
 • Bistå SPF:s programansvariga/programadministratörer med övergripande verksamhet.

Du kommer att få goda möjligheter att delta i kurser och möten som anordnas av SPF samt att skaffa dig mycket kunskap om Sidas verksamhet och system.

Dessutom har du världens tillfälle att knyta kontakter med många inom branschen som kommer till centret, både internt på Sida och externt med deltagande aktörer och resurspersoner.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
 • Du har engagerat dig i en kår eller har annan kommunikationserfarenhet.
 • Du har använt sociala medier i något mer formellt sammanhang.
 • Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.
 • Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
 • Du har god kunskap av Officepaketet.
 • Du är en god administratör.
 • Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Vi ser helst att dina studier är kopplade till utvecklingsfrågor, gärna med inriktning mot kommunikation, miljö/klimat eller jämställdhet.
 • Du har pedagogisk erfarenhet.
 • Du har erfarenhet av att verka eller ha bott i ett låg- eller medelinkomstland.
 • Du har erfarenhet av Sidafinansierade resursbasprogram (MFS, Praktikantprogrammet etc).
Dela det här: