Sida – Sida Partnership Forum (SPF)

Placeringsort: Härnösand

Om organisationen

Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas lärcenter och en central mötesplats för ledande aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete. SPF organiserar, faciliterar och utvärderar kurser och dialogmöten som ska stärka Sidas partners i deras genomförande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Verksamheten riktar sig i första hand till svenska partners inom det civila samhället, statliga myndigheter, näringslivet och akademin men i viss mån även till deras partners i Sidas samarbetsländer. Möten och kurser kan vara inriktade på särskilda metodfrågor som antikorruption, kapacitetsutveckling och resultatstyrning eller tematiska frågor som digitalisering, miljö/klimat och jämställdhet/kvinnors rättigheter. SPF utvecklar och genomför även förberedelsekurser för akademiker som sekonderas till internationella organisationer, bland annat FN och EU. Utöver detta handlägger SPF biståndsinsatser, främst inom informations- och kommunikationsarbete.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant kommer du till exempel att få arbeta med:

 • Bistå i planering, genomförande och uppföljning av våra arrangemang, t ex genom att diskutera pedagogik, skicka material till deltagare eller facilitera fysiska och digitala möten.
 • Bistå med handläggning av biståndsinsatser som finansieras av Sida, t ex göra utkast till bedömningar av ansökningar och rapporter.
 • Bistå i den externa kommunikationen, t ex förbereda nyhetsbrev och inlägg på sociala medier i text, bild och filmformat.
 • Bistå med övergripande verksamhet, t ex arrangera planeringsdagar eller samarbeta med andra enheter och avdelningar.

Du har utmärkta möjligheter till kompetensutveckling genom att du får delta i kurser som anordnas av Sida. Du skaffar dig kunskap om hur olika aktörer inom biståndet ser på utmaningar och möjligheter samt erfarenhet av att bedöma biståndsinsatser och hantera Sidas insatshanteringssystem. Dessutom har du världens tillfälle att knyta kontakter med många inom branschen som kommer till utbildningscentret, både internt på Sida och externt med deltagande aktörer och resurspersoner. SPF är ett dynamiskt team som är bra på att välkomna nya kollegor.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Du känner till och är intresserad av globala utvecklingsfrågor, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.
 • Du är en öppen, utåtriktad, analytisk och flexibel person.
 • Du arbetar gärna både självständigt och i team.
 • Du har arbetat med Officepaketet och är intresserad av digital kommunikation.
 • Du har erfarenhet av administrativt arbete.
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Du har erfarenhet av och/eller studerat frågor kopplat till våra prioriterade områden kring digitalisering i samhällsutvecklingen, miljö/klimat eller strategisk kommunikation.
 • Du har bott, arbetat eller studerat i ett låg- eller medelinkomstland.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Vi arbetar för globala målet (17) genom kapacitetsutveckling och insatshantering, och praktikanten kommer bidra genom att förbereda och genomföra de aktiviteterna. Vi bidrar genom att partners blir bättre genomförare/mer effektiva förändringsagenter.

Som praktikant på Sida - Sida Partnership Forum (SPF), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #17
Dela det här: