Sida – Sida Partnership Forum (Härnösand)

Om organisationen

SPF är Sidas utbildningscenter och en central mötesplats för ledande aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete. SPF designar, organiserar, faciliterar och utvärderar kurser och dialogmöten för att stärka Sidas partners i deras genomförande av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Verksamheten riktar sig i första hand till svenska partners så som organisationer inom det civila samhället, statliga myndigheter, näringslivet och akademin samt till deras partners i Sidas samarbetsländer.

SPF utvecklar och genomför även förberedelsekurser för akademiker, bland annat inom ramen för programmen Minor Field Studies (MFS), United Nations Volunteers (UNV), Junior Professional Officer (JPO), Junior Professional in Delegation (JPD) och Special Assistant to Resident Coordinator (SARC).

Utöver detta handlägger SPF insatser, främst inom informations- och kommunikationsarbete.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant kommer du till exempel att få arbeta med:

 • Bistå i planering, genomförande och uppföljning av kurser.
 • Bistå med handläggning av biståndsinsatser som finansieras av Sida.
 • Bistå i den externa kommunikationen.
 • Bistå med övergripande verksamhet.

Du har utmärkta möjligheter till personlig kompetensutveckling genom att du får delta i kurser som anordnas av Sida. Du får också chans att skaffa dig kunskap om hur biståndsinsatser hanteras och erfarenhet av att arbeta med Sidas insatshanteringssystem. Dessutom har du världens tillfälle att knyta kontakter med många inom branschen som kommer till utbildningscentret, både internt på Sida och externt med deltagande aktörer och resurspersoner. Du får också den unika möjligheten att ingå i ett dynamiskt team.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Du känner till och är intresserad av globala utvecklingsfrågor.
 • Du känner till och är intresserad av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.
 • Du är en öppen, utåtriktad, analytisk och flexibel person.
 • Du arbetar gärna både självständigt och i team.
 • Du har arbetat med Officepaketet och är intresserad av digital kommunikation.
 • Du har erfarenhet av administrativt arbete.
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Dina studier är kopplade till internationellt hållbart företagande, social innovation, hållbar finansiering, women’s economic empowerment, market systems development eller handel.
 • Du har bott, arbetat eller studerat i ett låg- eller medelinkomstland.
 • Du har erfarenhet av något av Sidas program (MFS, UNV, Linnaeus-Palme eller internationella praktikantprogrammet etc).
 • Du har kunskaper i ytterligare språk, t.ex. arabiska, persiska, spanska eller franska.

 

Dela det här: