Sida – Multilaterala enheten (MULTI)

Om organisationen

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) och har samordnande ansvar för Sidas multilaterala samarbete och dialog. MULTI innehar 12 tjänster: 1 enhetschef, 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare av Sidas multilaterala sekonderingsprogram, 1 tjänst för normativ dialog samt 1 programadministratör. Till enheten hör även 3 utsända tjänster placerade vid Sveriges representationer till FN och EU i New York och Geneve samt Bryssel. Praktikanten får möjlighet att delta i, bidra till och lära från enhetens samlade verksamhet som omfattar kontakter och stöd till hela myndigheten.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att arbeta med verksamhetsstöd, kommunikation, statistik och framtagande av information om det multilaterala samarbetet och EU- samarbetet, liksom i förberedelser av och rapportering från interna och externa möten. Praktikanten får också delta i – och bidra till – arbetet med Sidas Multilaterala nätverk samt de interna och externa utbildningstillfällen som MULTI ansvarar för och genomför. Mer specifikt innebär praktikantens arbete att:

Medverka i sammanställning och uppdatering av multilateral och EU-information på Sidas intranät, på enhetens websida samt på MULTIs nätverkssida och INTEMs avdelningssida.

Medverka i framtagandet av multilateralt och EU-relaterat informations- och utbildningsmaterial i samarbete med handläggare och chefen på enheten.

Bidra till att anordna Sidas multilaterala möten, seminarier och utbildningsaktiviteter som MULTI genomför under våren 2022, inklusive de som Sida och UD arrangerar gemensamt.

Bidra till förberedelserna av Sidas möten med EU, FN, Världsbanken och OECD.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet/högskola med samhällsvetenskaplig inriktning (t ex statskunskap, ekonomi, juridik, internationella relationer) eller annan relevant utbildning med inriktning på utvecklingsfrågor.

 • Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
 • Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.
 • Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
 • Du ska goda kunskaper i Office-paketet och vana av digitala mötesplattformar.
 • Du är en god kommunikatör och adminstratör.
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet från ett eller flera utvecklingsländer.
 • Erfarenhet från biståndsarbete och/eller multilaterala organisation eller EU.
 • Erfarenheter från föreningsliv eller dylikt.
 • Erfarenhet från kommunikationsarbete inkl. sociala media, web-baserat arbete.
 • Kunskaper i andra språk än svenska och engelska.

Övrig information

Vi kommer delvis att anpassa arbetsuppgifterna efter praktikantens specifika kunskaper, erfarenheter och studieinriktning, då vi vet av erfarenhet att detta uppskattas av praktikanterna och dessutom bidrar till enhetens och praktikantens lärande.

Dela det här: