Sida – Humanitära enheten

Om organisationen
Den Humanitära enheten på Sida ansvarar för att genomföra “Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021-2025” och kanaliserar humanitära biståndsmedel för att möta akuta behov på grund av naturkatastrof eller konflikt. Biståndet är behovsbaserat och syftar till att rädda liv och lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Ofta gäller det omfattande insatser som inbegriper både skydd av civila samt materiellt bistånd såsom livsmedel, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård. Det humanitära biståndet bygger på den internationella humanitära rätten, samt de humanitära principerna. Därmed skiljer sig Sidas humanitära bistånd från utvecklingssamarbetet genom att det övergripande målet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, inte fattigdomsbekämpning.

Vad innebär praktiken?

  1. En övergripande förståelse av humanitära kriser, behov, insatser och kunskap om det humanitära systemet.
  2. Sidas insatshantering av humanitära insatser.
  3. Att sammanställa information inför planering, beslut och uppföljning av humanitära biståndsinsatser.
  4. Analys av humanitärt bistånd på landnivå, inklusive tematiska frågor.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Akademisk grundexamen inom t ex: Utvecklingsstudier/Fred och konfikt studier/Internationella relationer/humanitär rätt.

Språkkunskaper: Goda kunskaper i svenska och engelska.

Kunskap om och intresse för humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Meriterande kompetens/erfarenhet
Erfarenhet från arbete med bistånd i fält och/eller på huvudkontor (även som volontär eller frivillig).

Språkkunskaper: Franska, arabiska, spanska.

Dela det här: