Praktikannons

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen

Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i i anslutning till kris, konflikt eller naturkatastrofer där människor drabbas och humanitära behov uppstår. Sida erbjuder nu en meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten består av omkring 32 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons i enlighet med Sveriges humanitära politik och den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017–2020. Stödet förmedlas genom bidrag till FN, internationella Rödakorsrörelsen, svenska och utländska enskilda organisationer samt i begränsad omfattning genom direkt samarbete med svenska myndigheter och konsulter. Totalt uppgår det humanitära biståndet som Sida hanterar till drygt fyra miljarder kronor 2019 fördelat på ett 30-tal humanitära kriser. Enhetens huvudsakliga processer omfattar omvärlds och krisanalys, dialog med partner för kvalitet och strategiuppfyllelse, och bidrag till verksamhet genom utbetalning av finansiellt stöd.

Vad innebär praktiken?

Din roll och dina arbetsuppgifter:
Som praktikant kommer du att bistå enhetens handläggare i arbetet med att bevaka och analysera den globala humanitära situationen och utifrån humanitära behov, fördela medel samt därefter hjälpa till med att bereda, följa upp och analysera Sida- finansierade humanitära insatser genom våra strategiska partnerorganisationer, ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter och andra geografiska och tematiska enheter på Sida. Du kommer även bidra till enhetens arbete i t ex olika interna och externa evenemang och möten. Du kommer att få arbetsuppgifter som bistår handläggarna både vad gäller partnerorganisationsansvar och geografiskt/krisansvar. Målet är att alla arbetsuppgifter skall innehålla en lärandekomponent och skall bidra till förståelse för helheten av enhetens arbete. Uppgifterna kommer att vara varierade och lärandemål är att praktikanten vid praktikens slut skall ha genomfört arbetsuppgifter inom alla enhetens huvudprocesser. Vi vill också gärna att du har ett eget specialintresse relevant för humanitärt bistånd, som du kan fördjupa dig i under din praktiktid hos oss.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Studier på kandidat/magisternivå med nära anknytning till det humanitära kärnmandatets sektorsområden
  • Studier på kandidat/magisternivå inom internationell utveckling/internationella relationer, särskilt med koppling till humanitärt arbete och internationell humanitär rätt
  • Studier på kandidat/magisternivå inom freds- och konfliktforskning
  • Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Kunskap om eller erfarenhet av operativ humanitär insatsverksamhet.
  • Studier från utländskt universitet/högskola
  • Goda kunskaper i arabiska, franska, spanska eller ryska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga och som person är drivande, metodmedveten och resultatinriktad. Du behöver vara initiativtagande, ha god kommunikativ förmåga och flexibilitet för att hantera det oförutsägbara som präglar humanitärt arbete.

Övrig information

För mer information se: www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/vara-verksamhetsomraden/humanitart-bistand Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som jämställdhet, mångfald och kreativitet tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Dela det här: