Sida – Humanitära enheten

Om organisationen

Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer. Sida erbjuder nu meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 30 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons i enlighet med Sveriges humanitära politik och den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021–2025. Stödet förmedlas genom bidrag till FN, internationella Rödakorsrörelsen, svenska och utländska enskilda organisationer samt i begränsad omfattning genom direkt samarbete med svenska myndigheter och konsulter. Totalt uppgår det humanitära biståndet som Sida hanterar till drygt fyra miljarder kronor 2019 fördelat på ett 30-tal humanitära kriser.

Vad innebär praktiken?

Din roll och dina arbetsuppgifter :

Som praktikant  kommer du att bistå enhetens handläggare i arbetet med att följa och analysera den globala humanitära situationen och utifrån humanitära behov fördela medel samt bereda, följa upp och utvärdera Sidafinansierade humanitära insatser, ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter.

Du kommer även bidra till enhetens arbete i t ex olika interna och externa evenemang och möten samt ta anteckningar vid möten.

Du kommer att få arbetsuppgifter som bistår handläggarna  både vad gäller organisationsansvar och geografiskt/krisansvar.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Studier inom internationell utveckling/internationella relationer, särskilt med koppling till humanitärt arbete och internationell humanitär rätt

– Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Studier inom internationell utveckling/internationella relationer, särskilt med koppling till humanitärt arbete och internationell humanitär rätt

– Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.

Övrig information

För mer information se: www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/vara-verksamhetsomraden/humanitart-bistand

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Dela det här: