Sida – Enhetens för tematiskt stöd

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. På TEMA arbetar Sidas experter, så kallade verks- respektive ämnesföreträdare, inom Jämställdhet, Mänskliga Rättigheter & Demokrati, Yttrandefrihet & ICT, Fred & Säkerhet,  Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Lantbruk, Miljö & Klimat, Energi, Vatten, Anti-korruption samt Migration. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivt, genom att bistå med tematiskt stöd och samordna kunskapsutveckling för övriga Sida och utlandsmyndigheter. Enheten genomför omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ansvarar också för en stor del av Sidas expertstöd till regeringskansliet och arbetar med policydialog inom biståndet i Sverige och med internationella organisationer.

Vad innebär praktiken

Praktiken kommer att ha ett fokus på skärningspunkten mellan de tematiska frågor som enheten ansvarar för (exakt vilka frågor detta rör är även beroende på din profil), policydialog och kommunikation. Du kommer att ha en möjlighet att fördjupa dig i flera av de tematiska områden som enheten ansvarar för, såväl som i genomförandet av svenskt bistånd och påverkansarbete. Under din praktik kommer dina arbetsuppgifter att innebära att:

– Stärka enhetens arbete med internkommunikation, exempelvis i form av nyhetsbrev, uppdatering av intranät och att facilitera nya former för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning

– Stödja enheten i planerandet, genomförandet och uppföljningen av seminarier och events. Ett sådant är Stockholm Internet Forum, som under våren 2021 hålls online, och som är ett forum för att skapa nätverk och driva frågor som rör ett fritt, öppet och säkert internet för hållbar global utveckling och minskat förtryck.

– Stödja arbetet med sammanställning och kommunikation av det svenska biståndets resultat, inklusive lärdomar från dessa

– Stödja enheten i framtagandet av tematiska briefer, metodstöd och analyser, exempelvis kring integreringen av prioriterade tematiska frågor i biståndet

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Högskolestudier inom Masterprogram med inriktning på ekonomi, statskunskap, samhällsbyggnad, utvecklingsstudier, fred och konfliktsstudier eller liknande.

Vi ser gärna att du har praktiska eller akademiska erfarenheter från något av områdena migration, yttrandefrihet på nätet, särskilt i en utvecklingskontext, och/eller säkerhet, särskilt digital, för människorättsförsvarare.

Erfarenhet och intresse av att arbeta med kommunikation, inkl textframställan, och/eller av att arrangera seminarier, och särskilt användning av digitala plattformar för kommunikation och möten, och förmåga att snabbt ta sig an nya plattformar.

Erfarenhet och intresse av att arbeta med analys, lärande och systematisering av kunskap.

Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift).

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av utvecklingsfrågor, exempelvis genom resor/vistelser i utvecklingsländer och/eller verksamhet i enskilda organisationer.

Språkkunskaper.

Övrigt

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan för att praktiken ska kunna tillgodoräknas som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här: