Sida – Enheten Global social utveckling (SOCIAL)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med multilaterala organisationer, civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Sida arbetar med genomförande av Sveriges strategier för utvecklingssamarbetet på global, regional och bilateral nivå. Strategierna har ett övergripande syfte och mål för vad det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till under en angiven period. Strategierna styr också hur Sidas resurser ska användas. Enheten Global social utveckling (SOCIAL) ansvarar för genomförande av två av dessa strategier: Strategin för hållbar social utveckling samt Strategin för jämställdhet. Den sociala strategin innefattar områdena utbildning, hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt vatten, sanitet och hygien (WASH).

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att delta i förberedelser inför möten relaterade till Sidas utbildningsinsatser och dialog på global nivå, bland annat genom att bistå vid framtagande av underlag. Praktikanten kommer att ta fram en rapport (för internt bruk på Sida) relaterat till integreringen av miljö och klimat i utbildning. Praktikanten kommer även att bidra i framtagandet av diverse bakgrundsunderlag och i sammanställande av statistik och analys som kommer utgöra underlag för rapporteringen till regeringen om genomförandet av den sociala strategin. Enheten arbetar också med jämställdhets-, hälso- och WASH-insatser och uppgifter relaterade till andra ämnesgrupper än utbildning kan förekomma i mån av möjlighet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Praktikanten har en bakgrund inom samhällsvetenskap el närliggande frågor, gärna kopplat till utbildning. Praktikanten är analytisk, processorienterad och full av ideer. Praktikanten gillar strategiskt arbete och att se den större bilden. Goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Utlandserfarenhet, arbete/intresse av utbildningsfrågor, positiv inställning och intresserad av att lära och bidra.

Övrig information

SOCIAL har två kollegor som arbetar med utbildning varav en kommer att vara huvudhandledare. Utöver utbildning kommer praktikanten att ges möjlighet att få lära och arbeta tillsammans med flera kollegor inom andra tematiska områden.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikantens huvudfokus kommer att vara på utbildningsfrågor inom biståndet och kommer att arbeta tillsammans med enhetens kollegor som ansvarar för biståndet till organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, inklusive FN och civila samhället. Samtidigt kommer praktikanten att få insyn i och kunna arbeta med andra frågor inom enhetens breda ansvarsområde.

Som praktikant på Sida - Enheten Global social utveckling (SOCIAL), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #4Global goal #5Global goal #10Global goal #12Global goal #17
Dela det här: