Sida – Enheten för verksamhetsstyrning

Om organisationen
Sida är Sveriges biståndsmyndighet.  Vi söker nu en praktikant till Enheten för verksamhetsstyrning som består av 15 personer och ansvarar för frågor kring planering, styrning, och uppföljning av myndighetens arbete. Enhetens uppdrag är att i nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet.

Vad innebär praktiken?
Du kommer i första hand att arbeta med resultatredovisning, men förväntas också att delta i enhetens arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och annan typ av rapportering. Mer specifikt kommer du att placeras i det team som arbetar med Sidas resultatredovisning 2021 (som del i Sidas årsredovisning). Det innebär bland annat att sammanställa och analysera Sidas resultat, kvalitetssäkra underlag, utgöra ett stöd till andra avdelningar samt delta i workshops och andra typer av möten. Vi tror att det är ett bra sätt att lära sig om hela Sida och vårt uppdrag. Vår erfarenhet är att praktikanter lättare och snabbare kommer in i verksamheten om man utgör en del av ett sammansvetsat team. Att dessutom få arbeta med en av Sidas viktigaste publikationer kommer vara särskilt roligt!

Som praktikant förväntas du bland annat att:

  • Bli bekant med Sida, det svenska utvecklingssamarbetet samt avdelningens arbete på ett övergripande plan.
  • Delta i, och gradvis alltmer bidra till teamets arbete med att sammanställa resultat, genomföra workshops och möten samt kvalitetssäkra resultatredovisningens olika delar.
  • Delta i, och gradvis alltmer bidra till, enhetens arbete med att samordna och utveckla olika delar av Sidas planering och uppföljning.

På ett konkret plan lära sig/bli bättre på att:

  • Förstå Sidas övergripande uppdrag samt olika avdelningars verksamhet.
  • Sammanställa och analysera komplex information om det svenska biståndet.
  • Kvalitetssäkra Sidas resultatredovisning och annan rapportering.
  • Ta fram instruktioner och revidera mallar som används i verksamheten.
  • Förbereda och delta i möten och workshops med interna och externa deltagare.
  • Använda vissa av Sidas interna IT-system.

Eget arbete: Du uppmuntras att under handledning genomföra en egen studie som är relaterad till enhetens arbete och som kopplar an till praktikantens intresse- eller studieområden.

Du kommer att ha en huvudansvarig handledare, men även få möjlighet att arbeta nära andra kollegor i gruppen i syfte att bekanta sig med flera frågor/ ansvarsområden.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
– Studier kopplade till samhällsvetenskapliga ämnen, t.ex. utvecklingsstudier, statsvetenskap, nationalekonomi, internationella relationer eller offentlig förvaltning.
– Goda kunskaper i svenska och engelska.
– Viss vana vid att arbeta med Word, Excel och Powerpoint.
– God analytisk förmåga.
– God förmåga att uttrycka sig tydligt i skrift.
– Intresse för utvecklingsfrågor och -samarbete.

Meriterande kompetens/erfarenhet
– Erfarenhet av utvecklingssamarbete (t.ex. MFS, annan praktik, deltagande i biståndsprojekt, volontärarbete).
– Erfarenhet av verksamhetsutvecklande eller metodologiskt arbete (t.ex. enkätundersökningar, utvärderingar, statistiska sammanställningar).

 

Dela det här: