Sida – Enheten för verksamhetsstyrning

Om organisationen

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Vi söker nu en praktikant till Enheten för verksamhetsstyrning som består av 15 personer och ansvarar för frågor kring planering, styrning, och uppföljning av myndighetens arbete. Enhetens uppdrag är att i nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet. Du kommer i första hand att arbeta med delar av Sidas verksamhetsuppföljning, men förväntas också att delta i enhetens arbete med resultatredovisning, strategiunderlag och annan typ av rapportering. Det innebär bland annat att stötta och förbättra Sidas strategiska styrning och analysera Sidas resultat, kvalitetssäkra underlag, utgöra ett stöd till andra avdelningar i deras planering och uppföljning av sina respektive verksamheter. I din roll får du möjlighet att skapa dig en helhetsbild av Sidas verksamhet och uppdrag. Vår erfarenhet är att praktikanter lättare och snabbare kommer in i verksamheten om man utgör en del av ett sammansvetsat team och kommer därför få specifikt stöd och guidning från en handledare men jobba med flera teammedlemmar som ansvarar för de olika områdena som beskrivs ovan.

Vad innebär praktiken?

 • Som praktikant förväntas du bland annat att:
  Bli bekant med Sida, det svenska utvecklingssamarbetet samt avdelningens arbete på ett övergripande plan.
 • Delta i, och gradvis alltmer bidra till teamets arbete med att sammanställa resultat, genomföra workshops och möten samt kvalitetssäkra underlag.
 • Delta i, och gradvis alltmer bidra till, enhetens arbete med att samordna och utveckla olika delar av Sidas planering och uppföljning. På ett konkret plan lära sig/bli bättre på att:
 • Förstå Sidas övergripande uppdrag samt olika avdelningars verksamhet.
 • Sammanställa, kvalitetssäkra och analysera komplex information om det svenska biståndet.
 • Ta fram instruktioner och revidera mallar som används i verksamheten.
 • Förbereda och delta i möten och workshops.
 • Använda vissa av Sidas interna IT-system.
 • Eget arbete: Du uppmuntras att under handledning genomföra en egen studie som är relaterad till enhetens arbete och som kopplar an till praktikantens intresse- eller studieområden. Du kommer att ha en huvudansvarig handledare, men även få möjlighet att arbeta nära andra kollegor i gruppen i syfte att bekanta sig med flera frågor/ ansvarsområden.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Studier kopplade till samhällsvetenskapliga ämnen, t.ex. utvecklingsstudier, statsvetenskap, nationalekonomi, internationella relationer eller offentlig förvaltning.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Erfarenhet av strategisk kommunikation.
Vana vid att arbeta med Word, Excel och Powerpoint.
God analytisk förmåga.
God förmåga att uttrycka sig tydligt i skrift.
Intresse för utvecklingsfrågor och -samarbete.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av utvecklingssamarbete (t.ex. MFS, annan praktik, deltagande i biståndsprojekt, volontärarbete).
Erfarenhet av verksamhetsutvecklande eller metodologiskt arbete (t.ex. enkätundersökningar, utvärderingar, statistiska sammanställningar).
Erfarenhet av digitalt stöd för planering, uppföljning och rapportering (t.ex. systemstöd, statistikprogram)

 

Dela det här: