Sida – Enheten för Tematiskt stöd (fokus handel)

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. På TEMA arbetar Sidas experter, så kallade verks- respektive ämnesföreträdare, inom Jämställdhet, Lantbruk & Tryggad livsmedelsförsörjning, Mänskliga Rättigheter & Demokrati, Fred & Säkerhet, Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Miljö & Klimat, Energi, Vatten, Yttrandefrihet, Anti-korruption samt Migration. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivt, genom att bistå med tematiskt stöd och samordna kunskapsutveckling för övriga Sida och utlandsmyndigheter. Enheten genomför omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ansvarar också för en stor del av Sidas expertstöd till Regeringskansliet och arbetar med policydialog inom biståndet i Sverige och med internationella organisationer.

Vad innebär praktiken?

Praktiken kommer att ha ett fokus på skärningspunkten mellan de tematiska frågor som enheten ansvarar för med särskild fokus på internationell handel, sysselsättning och bredare marknadsutveckling. Du kommer även att kunna fördjupa dig i andra tematiska områden som ligger inom enhetens ansvarsområde såväl som i genomförandet av svenskt bistånd och påverkansarbete.
Under din praktik kommer dina arbetsuppgifter att innebära att:
– Stärka enhetens arbete inom handel, sysselsättning och marknadsutveckling genom arbete med tematiska nätverk samt inhämtning och spridning av kunskap.
– Stödja planerandet, genomförandet och uppföljningen av möten, seminarier och events.
– Stödja arbetet med sammanställning och kommunikation av det svenska biståndets resultat, särskilt inom området handel och sysselsättning, inklusive trender och lärdomar.
– Stödja arbetet i framtagandet av tematiska briefer, metodstöd och analyser, exempelvis kring skärningspunkten mellan internationell handel och prioriterade tematiska frågor i biståndet.
-Utöver arbetet på enheten får du som praktikant en möjlighet att delta i en mängd seminarier och möten och på andra sätt få en inblick i Sveriges och internationellt biståndsarbete, Sidas verksamhet och Sida som arbetsplats.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Högskolestudier inom Magister/Masterprogram med inriktning på nationalekonomi (exempelvis utvecklingsekonomi, internationell ekonomi, makroekonomi, ekonomisk historia) juridik (så som handelsrätt), internationella relationer eller liknande.
Vi ser gärna att du har praktiska eller akademiska erfarenheter från arbete med utvecklingsekonomier/frågor.
Erfarenhet av och intresse av att arbeta med kommunikation (inklusive digitala verktyg).
Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift).

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet inom utvecklingsekonomi, inom handel och utveckling och/eller marknadsutveckling samt erfarenhet från resor/vistelser i utvecklingsländer.
Baskunskaper och intresse för både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan för att praktiken ska kunna tillgodoräknas som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här: