Sida – Enheten för tematiskt stöd (fokus fred och säkerhet)

Om organisationen
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. På TEMA arbetar Sidas experter, så kallade verks- respektive ämnesföreträdare, inom Mänskliga Rättigheter & Demokrati, Jämställdhet,Fred & Säkerhet, Miljö & Klimat, Hälsa, Lantbruk & Tryggad livsmedelsförsörjning, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Energi, Vatten, Yttrandefrihet, Anti-korruption samt Migration. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivt, genom att bistå med tematiskt stöd och samordna kunskapsutveckling för övriga Sida och utlandsmyndigheter. Enheten genomför omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ansvarar också för en stor del av Sidas expertstöd till Regeringskansliet och arbetar med policydialog inom biståndet i Sverige och med internationella organisationer.

Vad innebär praktiken?
Praktiken kommer att ha ett fokus på enhetens tematiska arbete inom fred och säkerhet, policydialog och kommunikation. Uppgifter inom andra tematiska områden samt i skärningspunkten mellan de tematiska frågor som enheten ansvarar för kommer också att ingå i praktiken (exakt vilka frågor detta rör är även beroende på din profil). Du kommer att ha en möjlighet att fördjupa dig i ett par av de tematiska områden som enheten ansvarar för, såväl som i genomförandet av svenskt bistånd och påverkansarbete.

Under din praktik kommer dina arbetsuppgifter att innebära att:

– Stärka enhetens arbete med internkommunikation, exempelvis i form av nyhetsbrev, uppdatering av intranät och att facilitera nya former för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning
– Stödja enheten i planerandet, genomförandet och uppföljningen av seminarier och events
– Stödja arbetet med sammanställning och kommunikation av det svenska biståndets resultat, inklusive lärdomar från dessa
– Stödja enheten i framtagandet av tematiska briefer, metodstöd och analyser, exempelvis kring integreringen av prioriterade tematiska frågor i biståndet

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Högskolestudier inom Masterprogram med inriktning på fred- och konfliktstudier, statskunskap, utvecklingsstudier, ekonomisk historia eller liknande.
  • Vi ser gärna att du har praktiska eller akademiska erfarenheter från antingen fred & säkerhet, jämställdhet eller demokrati/mänskliga rättigheter.
  • Erfarenhet av och intresse av att arbeta med kommunikation (inklusive digitala verktyg) och/eller av att arrangera seminarier
  • Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift).

Meriterande kompetens/erfarenhet
Erfarenhet av utvecklingsfrågor, resor/vistelser i utvecklingsländer.

Övrigt
Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan för att praktiken ska kunna tillgodoräknas som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

 

 

Dela det här: