Sida – Enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder (SPINN)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida, Sveriges biståndsmyndighet, arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sidas övergripande mål är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Myndigheten spelar en viktig roll för att sammanföra olika aktörer, bygga nya sorters partnerskap, och vara en katalysator för förändring.

Avdelningen för partnerskap och Innovation arbetar globalt med att genomföra regeringen strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder, SPINN, verkar för att möjliggöra för morgondagens samarbetsparter att kunna bidra till hållbar utveckling för människor som lever i fattigdom och ofrihet.

Vad innebär praktiken?

SPINN söker en praktikant som vill bekanta sig med och bidra till utvecklingen av det framtida utvecklingssamarbetet, med fokus på innovation. Vi tror att du så väl som SPINN får mest ut av praktiken om du, liksom vi, är nyfiken, vill lära och ta initiativ och bidra med idéer. Arbetet kommer att inkludera såväl analysarbete som handläggning av insatser.

Som praktikant på SPINN kommer du att var en del av det trehövdade teamet som har ett särskilt ansvar för att samordna och stödja arbetet med innovation inom myndigheten och med samarbetsparner.  Du kommer att inkluderas i det dagliga arbetet i teamet och på enheten. Teamet har nyligen gjort en översyn av Sidas innovationsarbete och hur innovationsarbetet kan stärkas. Som praktikant är du med i arbetet med att genomföra rekommendationerna från översynen. Arbetet kan omfatta analys, förbereda förändringsaktiviteter, rådgivning, bidra till hanteringen av Sidas bidrag till samarbetspartner mm

Beroende av din profil och egna intressen så kan det också finnas möjlighet att bidra inom något eller några av enhetens andra verksamhetsområden.

Du får en ansvarig handledare på enheten och ni kommer tillsammans att ta fram en arbetsplan för praktikperioden.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Universitetsstudier inom ett eller flera för verksamheten relevanta områden t.ex. samhällsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap/teknik, internationella relationer etc. Du bör oavsett studieinriktning ha ett genuint intresse för utvecklingsfrågor och innovation.
  • Vi ser gärna att du har erfarenhet av digitalisering, innovation, socialt entreprenörskap eller liknande.
  • Intresse för kommunikation och dokumenterade färdigheter inom t.ex. webbpublicering eller sociala medier är en fördel.
  • Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet från förändringsledning, projektledning- eller projektsamarbete, med olika samhällsaktörer, systemanalys eller verksamhetsutveckling är meriterande. Meriterande är också erfarenheter från ett eller flera av Sidas samarbetsländer/regioner.

Övrig information

Läs mer om de olika sätt som Sida arbetar med innovation här:

https://www.sida.se/partner-till-sida/naringslivet/challenge-funds
https://www.sida.se/sida-i-varlden/teman/forskning-och-innovation
https://www.sida.se/partner-till-sida/naringslivet/garantier
https://www.sida.se/partner-till-sida/naringslivet/power-africa

Som praktikant på Sida - Enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder (SPINN), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #9Global goal #12Global goal #17
Dela det här: