Sida – Enheten för stöd till effektiv insatshantering och metoder

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Vi stödjer förändringsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling och bidrar till att rädda liv och lindra nöd. Vi utgår från varje människas rättigheter och möjligheter. Vi anpassar oss till förutsättningar och behov i olika miljöer. Vi kompletterar och stimulerar andras resurser. Vi utvecklar och delar med oss av kunskap om vad som fungerar.

Vi vill göra skillnad och åstadkomma resultat. Vi använder vår drivkraft för att göra största möjliga nytta för människor som lever i fattigdom eller ofrihet. Vi visar vårt engagemang för alla människors lika värde. Vi tar kalkylerade risker för att nå resultat och tar ansvar för våra val. Vi är öppna för ny kunskap, samarbeten och nya lösningar. Vi är öppna med lärdomar, framgångar och svårigheter.
Sverige har en unik roll i det globala utvecklingssamarbetet. Vi är en biståndsmyndighet i världsklass som visar vägen och inspirerar andra. Vi samarbetar med dem som kan frigöra människors kraft att förändra.
Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor i Sverige samt i våra samarbetsländer. Praktikplatsen finns på huvudkontoret i Stockholm.

Vad innebär praktiken?
LED stödjer Sidas ledning med myndighetsgemensam strategi, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt prioritering av utvecklingsinitiativ och systemutveckling. Enheterna EFFEKT och ANALYS hör in under LED. Enheten EFFEKT stödjer Sidas operativa verksamhet bl.a. genom att inkorporera och utveckla metoder för effektiv insatshantering, inklusive kapapcitetsutvecklingsmetoder. EFFEKT har två kluster: Processklustret arbetar främst med system och utbildning kring insatshanteringsprocessen, som är verktyget för att bedöma, utveckla, följa upp och dokumentera alla Sidas initiativ och projekt med partnerorganisationer. Metodklustret arbetar med metodutveckling och rådgivning kring resultatstyrning, risk management, kapacitetsutveckling, ägarskap och kvalitetssäkring. Enheten ANALYS ansvarar för att bistå interna och externa parter med analys och rapportering av Sidas och Sveriges biståndsstatistik samt stödja Sidas verksamhet och externa parter med rapportering, data- och verksamhetsanalys, och statistiska analyser.

Uppföljningen av principerna för effektivt utvecklingssamarbete är ett område där ansvariga för data på ANALYS, och metodansvariga på EFFEKT arbetar nära tillsammans. Sida deltar regelbundet i GPEDCs mätningar (Global Monitoring Round) och rapporterar statistik till OECD. En förnyad debatt har nyligen tagit fart inom såväl OECD/DAC som GPEDC där Sverige och många andra vill förnya engagemanget kring effektivitetsprinciperna och bättre anpassa dem till de olika partnerskap som krävs för genomförandet av AG2030. Den diskussionen bör underbyggas av data och evidens från vårt operativa arbete. För Sida ligger nyckeln till hållbara resultat i biståndet i ägarskap och kapacitetsutveckling. Vi söker nu en person med intresse för effektiviteten i utvecklingssamarbetet, inklusive kapacitetsutveckling; och av statistik och analys, som vill vara med och bidra till Sidas metodutveckling för att bättre tillämpa effektivitetsprinciperna i praktiken. Praktikanten kommer att ha sin hemvist i metodklustret på EFFEKT men även samarbeta nära med ANALYS.

Arbetsuppgifterna kommer att inkludera:
* Analysera data och annan information från Sidas system för insatshantering och strategiplanering utifrån ett effektivitets- och kapacitetsutvecklingsperspektiv.
* Ta fram underlag baserat på data att användas i intern och internationell dialog.
*Organisera och dokumentera omvärldsbevakning med fokus på utvecklingseffektivitet, ägarskap och kapacitetsutveckling.
* Analysera data från de olika globala mätningar som görs av effektiviteten i utvecklingssamarbetet, särskilt GPEDCs GMR process.
* Delta i möten med Sidas referensgrupp för Utvecklingseffektivitet, DACs informella referensgrupp för effektivt Utvecklingssamarbete samt GPEDCs olika arbetsgrupper. Bistå med underlag och dokumentaiton i anslutning till dessa möten.
* Medverka i att organisera ett Sida Development Talk på temat effektivt utvecklingssamarbete och kapacitetsutveckling.
* Stödja pågående processer för metodutveckling inom kapacitetsutveckling

Önskvärd kompetens/erfarenhet

* studier i statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller liknande med inriktning på internationella frågor och utvecklingssamarbete
* intresse för och / eller erfarenhet av metodfrågor och biståndseffektivitet
* intresse, och grundläggande förståelse, för data och statistik så som kunskaper i Excel samt erfarenhet av att jobba med data (t.ex. kvantitativa uppsatser)
* god förmåga att uttrycka sig på svenska och / eller engelska
* team player med förmåga att arbeta självständigt och resultatfokuserat

Meriterande kompetens/erfarenhet

* erfarenhet av volontärarbete, vistelse eller bakgrund i partnerländer
* arbete med partnerorganisationer eller organisationer med internationellt fokus
* interkulturell kompetens och andra språkkunskaper

Övrigt
Vi vet att mångfald är bra för vår verksamhet och uppmuntrar särskilt kandidater med bakgrund utanför Sverige att ansöka.

Dela det här: