Sida – Enheten för multilaterala samarbeten (MULTI)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) och har samordnande ansvar för Sidas multilaterala samarbete och dialog. MULTI innehar 12 tjänster: 1 enhetschef, 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare av Sidas multilaterala sekonderingsprogram, 1 tjänst för normativ dialog samt 1 programadministratör. Till enheten hör även 3 utsända tjänster placerade vid Sveriges representationer till FN och EU i New York och Geneve samt Bryssel. Praktikanten får möjlighet att delta i, bidra till och lära från enhetens samlade verksamhet som omfattar kontakter och stöd till hela myndigheten.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att arbeta med verksamhetsstöd, kommunikation, statistik och framtagande av information om det multilaterala samarbetet och EU-samarbetet, liksom i förberedelser av och rapportering från interna och externa möten. Praktikanten får också delta i – och bidra till – arbetet med Sidas Multilaterala nätverk samt de interna och externa utbildningstillfällen som MULTI ansvarar för och genomför.

Mer specifikt innebär praktikantens arbete att:

 • Medverka i sammanställning och uppdatering av multilateral och EU-information på Sidas intranät, på enhetens webbsida samt på MULTIs nätverkssida och INTEMs avdelningssida.
 • Medverka i framtagandet av multilateralt och EU-relaterat informations- och utbildningsmaterial (inkl. statistik) i samarbete med handläggare och chef på enheten.
 • Bidra till att anordna Sidas multilaterala möten, seminarier och utbildningsaktiviteter som MULTI genomför under våren 2023, inklusive de som Sida och Utrikesdepartementet arrangerar gemensamt.
 • Bidra till förberedelserna av Sidas möten med EU, FN, Världsbanken, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Utrikesdepartementet/Regeringskansliet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet/högskola med samhällsvetenskaplig inriktning (t ex statskunskap, ekonomi, juridik, internationella relationer) eller annan relevant utbildning med inriktning på utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att är en öppen, utåtriktad och positiv person och att du har:

 • God kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
 • Goda kunskaper i Office-paketet och vana av använda digitala mötesplattformar.
 • God kommunikatör och administratör.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet från ett eller flera utvecklingsländer.
 • Erfarenhet från biståndsarbete och/eller multilateral organisation eller EU-institution.
 • Erfarenheter från föreningsliv eller dylikt.
 • Erfarenhet från kommunikationsarbete inkl. sociala media, web-baserat arbete.
 • Kunskaper i andra språk än svenska och engelska.

Övrig information

Vi kommer delvis att anpassa arbetsuppgifterna efter praktikantens specifika kunskaper, erfarenheter och studieinriktning, då vi vet av erfarenhet att detta uppskattas av praktikanterna och dessutom bidrar till enhetens och praktikantens lärande. Möjligheter finns också att göra ett lite större självständigt arbete kopplat till Sidas och MULTI:s arbete och verksamhet.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Pralikanten på Sidas multilaterala enhet (MULTI) kommer att arbeta med samtliga 17 mål men med fokus på mål 1, 5, 13, 16 och framför allt våra multilaterala partnerskap (mål 17). Arbetet på MULTI innebär kontakter med FN, Världsbanken, OECD och EU samt med Utrikesdepartementet, som är ansvarigt departement för Sida.

Som praktikant på Sida - Enheten för multilaterala samarbeten (MULTI), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #5Global goal #13Global goal #16Global goal #17
Dela det här: