Praktikannons

Sida – Enheten för multilateral samordning

Om organisationen

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande tio tjänster: 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare för kommunikation och Sidas multilaterala fokalpunkter i Sidas Multinätverk, 1 samordnare av Sidas Sekonderingsprogram, 1 programadministratör samt enhetschefen. Till enheten hör även en utsänd tjänst vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Praktikanten får möjlighet att delta i, lära från och bidra till enhetens verksamhet. Praktikanten kommer att arbeta med bl a kommunikation, verksamhetsstöd, statistik och annan information om det multilaterala samarbetet, inklusive samarbetet med EU, samt lärande genom Sidas Multinätverk och i samband med de interna och externa utbildningstillfällen som MULTI ansvarar för.

Vad innebär praktiken?

 • Medverka i sammanställning och uppdatering av multilateral och EU-information på Sidas intranät, både enhetens webbsida, samt på nätverkssidan och avdelningssidan.
 • Medverka i framtagandet av multilateralt och EU-relaterat informations- och utbildningsmaterial i samarbete med chef och handläggare på enheten.
 • Bidra till att anordna Sidas multilaterala möten, seminarier och utbildningsaktiviteter som enheten har planerade till hösten 2019.
 • Bidra särskilt till FN-relaterat arbete.
 • Deltagande i enhetens löpande och övergripande arbete efter behov och avstämning med handledare.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden.

 • God kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
 • Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.
 • Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
 • Du ska goda kunskap i Office-paketet.
 • Du är en god kommunikatör och adminstratör.
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Du har erfarenhet från ett eller flera utvecklingsländer.
 • Du har erfarenhet från statistik- och/eller kommunikationsarbete.
 • Du har erfarenhet från biståndsarbete och/eller multilaterala organisationer eller EU (lokalt FN-förbund, svenska enskilda organisationer etc).

Erfarenheter från föreningsliv eller dylikt.

Dela det här: