Sida – Enheten för MENA

Om organisationen

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Vad innebär praktiken?

MENA-enheten består av två delar, dels en del som innbär rådgivning och stöd till  ambassader som hanterar biståndsstrategier i MENA-regionen (Beirut, Amman och Jerusalem), dels en del som innebär genomförandet av Sveriges utvecklingsstrategi i Irak. Praktiken kommer att läggas upp så att praktikanden får inblick i stödet till ambassader med särskild inriktning på frågor som rör jämställdhet, fred och konflikt, för att ge möjligheter att få ta del av olika arbetsmoment och -processer.

Praktikanten kommer aktivt delta i, och bistå i enhetens dagliga arbete, vilket bl.a. innebär att:

– Bistå enhetens medarbetare i aktiviteterna inom den löpande rådgivningen gentemot ambassader i regionen med särskilt fokus på jämställdhet, fred och säkerhet.

– Delta och bidra till enhetens löpande tematiska och kontextuella analyser inom de aktuella geografiska områdena.

– Löpande bistå med diverse andra administrativa och kommunikativa uppgifter på enheten.

– Bistå enhetens medarbetare med annan övergripande verksamhet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor. Extra relevant blir kandidater med erfarenhet från något av följande områden; utveckling i konfliktdrabbade områden /
– Du har en god analytisk förmåga.
– Du har goda administrativa färdigheter.
– Du har god kunskap av Officepaketet.
– Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Vi ser helst att dina studier är kopplade till utvecklingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet, fred och konflikt.
– Studier eller andra erfarenheter kopplade till MENA regionen.

Dela det här: