Sida – Enheten för Mellanöstern och Nordafrika

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Praktiken är på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Enheten arbetar med rådgivning och stöd till utlandsmyndigheterna i Beirut, Amman och Jerusalem för genomförandet av Sveriges strategier i dessa länder och regionen.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att arbeta tillsammans med rådgivare och handläggare inom mänskliga rättigheter och demokrati samt miljö och klimat för att öka synergierna mellan dessa områden. Arbetsuppgifterna kommer att variera mycket eftersom enheten är en stödenhet till ”strategi-ägande” enheter/utlandsmyndigheter och kan t.ex. innebära beredning och uppföljning av insatser, utarbetande av uppdragsbeskrivningar för olika konsultstudier, stötta och bidra till utbildning/workshops för kollegor, delta i möten med utlandsmyndigheterna inom dessa områden, delta i nätverksmöten på Sida, sammanställning av data inför analysarbete. Arbetsspråk är både svenska och engelska. Praktikanten kommer att ha en ansvarig handledare men också arbeta med flera av rådgivarna på enheten, samt våra kollegor på utlandsmyndigheterna. Praktiken kommer att innebära att praktikanten får en bred erfarenhet av hur Sida arbetar med dessa tematiska områden i regionen, men även en god kännedom om svenskt utvecklingssamarbete i regionen

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet av mänskliga rättigheter och miljö och klimat.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet från regionen.
  • Erfarenhet från freds och konflikt.
  • Erfarenhet av jämställdhet.

Övrig information

Praktiken kräver god förmåga att leda sig själv och ger stort utrymme för egna initiativ.
Praktikanten kommer att arbeta på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika på Sida i Sundbyberg.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Enheten arbetar med stöd till utlandsmyndigheterna i regionen där Sida har utsänd och lokalanställd personal. På enheten finns nio tematiska experter som arbetar inom områdena; miljö/klimat, demokrati/mänskliga rättigheter, fred/konflikt, jämställdhet, ekonomisk utveckling samt mobilisering av kapital. Praktikanten kommer främst att jobba med områdena demokrati/mänskliga rättigheter samt miljö/klimat.

Som praktikant på Sida - Enheten för Mellanöstern och Nordafrika , så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #5Global goal #6Global goal #10Global goal #13Global goal #15Global goal #16
Dela det här: