Sida – Enheten för Mellanöstern och Nordafrika

Om organisationen

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Praktiken är på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Enheten arbetar med rådgivning och stöd till utlandsmyndigheterna i Beirut, Amman och Jerusalem för genomförandet av Sveriges strategier i dessa länder och regionen, samt till enheten for Irak som är baserad i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Sidas enhet för Mellanöstern/Nordafrika (MENA-enheten) består av ett antal rådgivare, vilka ger stöd och rådgivning till utlandsmyndigheter (UM) som hanterar biståndsstrategier i MENA-regionen. För närvarande har Sverige fyra strategier för MENA-regionen: – Regional Syrienstrategi som hanteras från Libanon/Beirut – Regional MENA-strategi som hanteras från Jordanien/Amman – Palestinastrategin som hanteras från Palestina/Jerusalem – Irakstrategi som hanteras för tillfället från Stockholm med en person på plats i Baghdad. Gemensamt för dessa strategier är att de innehåller prioriterade områden utifrån den svenska utrikespolitiken, dessa kan inkludera stöd inom miljö/klimat, Demo/MR, ekonomisk utveckling, fred/konflikt.

Praktiken kommer att läggas upp så att praktikanten får inblick i stödet till UM inom olika tematiska områden,och för att ge möjligheter att få ta del av olika arbetsmoment och -processer samt analys av olika dokument och rapporteringar från partners. Arbetsuppgifterna kommer dessutom att anpassas beroende på praktikantens studieinriktning (se områden inom strategierna), för att möjliggöra fördjupning inom tematik.

Praktikanten kommer aktivt delta i, och bistå i enhetens dagliga arbete, vilket bl.a. innebär att:
– Bistå enhetens medarbetare i aktiviteterna inom den löpande rådgivningen gentemot UM i regionen samt till Irakenheten i Stockholm.
– Delta och bidra till enhetens löpande tematiska och kontextuella analyser inom de aktuella geografiska områdena samt i arbetet med fattigdomsanalyser (MDPA)
– Löpande bistå med diverse andra administrativa och kommunikativa uppgifter på enheten.
– Bistå enhetens medarbetare med annan övergripande verksamhet.
– ha nära dialog med handledare samt chefen för enheten i olika frågor som också inbegriper arbetsmiljö etc.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
– Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
– Du har erfarenhet från något av följande områden; miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och/eller utveckling i konfliktdrabbade områden, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och ekonomiska utveckling.
– Du har en god analytisk förmåga.
– Du har goda administrativa färdigheter.
– Du har god kunskap av Officepaketet.
– Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Dina studier är kopplade till utvecklingsfrågor.
– Du har kunskap kopplad till MENA regionen genom t.ex. studier eller andra erfarenheter.
– Du talar arabiska eller något annat språk som talas i regionen

 

Dela det här: