Sida – Enheten för Mellanöstern/Nordafrika (MENA)

Om organisationen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Vad innebär praktiken
Sidas enhet för Mellanöstern/Nordafrika (MENA-enheten) består av två delar, dels en del som innbär rådgivning och stöd till utlandsmyndigheter (UM) som hanterar biståndsstrategier i MENA-regionen (Beirut/strategi: Syrien, Amman/strategi: regionalt MENA och Jerusalem/strategi: Palestina), dels en del som innebär genomförandet av Sveriges utvecklingsstrategi i Irak. Det svenska stödet omfattar för närvarande stöd inom en rad områden såsom miljö/klimat, Demo/MR, ekonomisk utveckling, fred/konflikt.

Praktiken kommer att läggas upp så att praktikanten får inblick i stödet till UM med särskild inriktning på frågor som rör miljö och klimat, för att ge möjligheter att få ta del av olika arbetsmoment och -processer.

Praktikanten kommer aktivt delta i, och bistå i enhetens dagliga arbete, vilket bl.a. innebär att:

– Bistå enhetens medarbetare i aktiviteterna inom den löpande rådgivningen gentemot UM i regionen med särskilt fokus på miljö och klimat.
– Delta och bidra till enhetens löpande tematiska och kontextuella analyser inom de aktuella geografiska områdena.
– Löpande bistå med diverse andra administrativa och kommunikativa uppgifter på enheten.
– Bistå enhetens medarbetare med annan övergripande verksamhet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
– Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
– Du har erfarenhet från något av följande områden; miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och/eller utveckling i konfliktdrabbade områden.
– Du har en god analytisk förmåga.
– Du har goda administrativa färdigheter.
– Du har god kunskap av Officepaketet.
– Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet
– Du har kunskap och erfarenhet av frågor relaterade till hållbart nyttjande av vatten samt naturresurser, biodiversitet.
– Dina studier är kopplade till utvecklingsfrågor.
– Du har kunskap kopplad till MENA regionen genom t.ex. studier eller andra erfarenheter.

Dela det här: