Praktikannons

Sida – Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati

Om organisationen

Biståndsmyndighet. Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO) har ansvar för att genomföra strategier som gäller insatser för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer och hanterar omkring 910 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 70 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer och partinära organisationer. De flesta arbetar normativt kring ett tema och ofta i flera regioner. Enheten har drygt 20 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken syftar till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i praktiken genom samarbete med partners, inklusive insatshantering. Praktikanten kommer lära sig att hantera insatser, få en fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, och grunderna i bra och hållbart utvecklingssamarbete. Praktikanten kan delta i möten och seminarier, vara behjälplig i berednings- och rapporteringsprocesser, bidra i löpande handläggningsuppgifter och analyser, förbereda seminarier och skriva protokoll. Praktikanten kommer att handledas av en handläggare men kommer att samarbeta med handläggare på hela enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Akademiska studier inom för verksamheten relevant område, helst på Mastersnivå

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer

Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, mänskliga rättigheter, demokrati

Ytterligare språk.

Dela det här: